av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Astrologins komponenter

Millenniehoroskopet.
Världshoroskopet för 2000-talet, baserat på det nya millenniets startögonblick — nyårstolvslaget den 1 januari 2000. Innanför cirkeln med zodiakens tolv stjärntecken markerar siffrorna de tolv astrologiska husen. Planeterna i solsystemet har sina egna symboler och i den innersta cirkeln markeras aspekter, särskilda vinklar, mellan dem.

Astrologiska samband

Medan astronomi är läran om hur universum ser ut och fungerar i strikt naturvetenskaplig mening, handlar astrologi om samband mellan stjärnhimlen och människors liv. Vår tids astronomer vill i de allra flesta fall avfärda att ett sådant samband alls skulle föreligga — och det ska genast bekännas att man får leta efter oomtvistliga bevis på något sådant. Å andra sidan letas det så lagom energiskt eller uppriktigt — av såväl astronomer som astrologer.

Dessa två yrken var under den största delen av vår historia ett och detsamma. Astronomiska studier utfördes av astrologer - eller om man hellre vill uttrycka det omvänt. Fordom var det sak samma. Det var också så att de mäktiga som betalade för dylik forskning oftast visade större intresse för astrologiska utsagor om deras rikens och egna personers öden, än för kunskap om planeternas banor och fysiska egenskaper. Det innebar inte att astronomerna blott motvilligt serverade sina mecenater astrologiska förutsägelser, många av historiens stora stjärnskådare var själva djupt övertygade om astrologins betydelse och intresserade av att tränga djupare in i den, alltså passionerade även som stjärntydare. å andra sidan har det genom dessa årtusenden också alltid funnits tvivlare, vilka betraktat astrologin som ren skrock och inget annat.

Lika kluvet är det alltjämt.

Den astrologiska idén är alltså att det finns samband mellan rörelserna på stjärnhimlen och livet för oss människor, som står på jorden med ansiktena vända mot natthimlen för att betrakta dem. När Mars är här och Jupiter där, när solen befinner sig vid vårdagjämningspunkten eller månen är ny, när kometer ristar vita ärr i nattmörkret — alla synliga händelser på stjärnhimlen tolkas som tecken på vad som händer eller kommer att hända på jorden. Detta har gjorts så lång tid tillbaka som vi kan spåra ett analytiskt mänskligt tänkande.

I våra dagar används astrologin allra mest för att genom personliga horoskop berätta något om enskilda individer, deras grundläggande egenskaper och vad de kan förvänta sig av framtiden. Det är dock en tämligen ungdomlig användning, som egentligen blivit betydande först under 1900-talet. Fordom var det närmast otänkbart. Himlen betraktades som ett upphöjt ting, varför astrologerna inte ansåg att stjärnorna bekymrade sig om vanligt folks öden — blott hela riken och möjligen deras kungar var viktiga nog att avtecknas i skyn. Därför var astrologin under lång tid uteslutande sysselsatt med just det som denna bok ägnas — analyser av världens, dess länders och ledningars framtid. Det är sålunda med det äldsta av redskap vi ger oss i kast med det nya millenniet.

Personligt och världsligt

Det finns två sorters horoskop, som ser likadana ut men upprättas för olika objekt. De vanligaste i våra dagar är de personliga, som beräknas på enskilda individers födelseögonblick och berättar om deras karaktär, förutsättningar och framtid. De kan göras enkelt — för att inte säga förfuskat — som i tidningarnas spalter, där man blott använder sig av soltecknet, alltså det stjärntecken solen befann sig i vid födelsen, eller det kan göras i all sin komplexitet, där alla horoskopets komponenter finns med i bilden.

Den sort som denna bok ägnas åt är horoskop upprättade över länder eller världen i sin helhet. Sådana kallas på engelska "mundane horoscopes", vilket närmast kan översättas till världsliga horoskop — ett begrepp som jag alltså valt att använda mig av, fast ordet världslig traditionellt har en klang av motsats till andlig eller kyrklig, som jag inte alls avser. Man talar ibland också om "politiska" horoskop, men det är en mindre lyckad term eftersom det inte alls blott är länders politiska liv som deras horoskop beskriver. Trots sin otymplighet får vi slå oss till ro med begreppet "världslig".

Verktygen är alltså för både personlig och världslig astrologi precis desamma — i första hand horoskopet, som förklaras i det följande, i andra hand stjärnhimlens fortsatta förändringar och jämförelser av dessa med horoskopet — så kallade transiter, som förklaras längre fram. Det som skiljer de två horoskopformerna är alltså inte verktyg och beståndsdelar, utan sättet att tolka dem — och även där är det mer fråga om nyanser än två separata system. Horoskopet och dess komponenter gör ingen skillnad på enskild person och ett helt rike — det måste vi göra själva när vi tolkar dess symboler, för att det ena och det andra ska bli tydliggjort för oss.

Visst är det en intressant egenskap hos astrologin, att den inte gör markant skillnad mellan människorna och deras gemensamma skapelser? Vi är vad vi gör, och samma lagar råder för oss ensamma som i gemenskapen. Se där en omständighet som vi gjorde klokt i att hålla levande för oss, såväl när vi lever våra privata liv som när vi utformar våra samhällen. Det är nog därmed ofrånkomligt så, att bara det samhälle kan fungera som fogar sig efter sina medborgares behov och önskemål — på samma sätt som bara de medborgare kan komma tillrätta i samhället, vilka förmår foga sig efter dess omständigheter. Läsaren får ursäkta om jag med det just sagda påminns om Jesu ord om att älska sin nästa som sig själv.

Det är förstås lite av hönans och äggets problem — vad kommer först, vem ska vara först med att foga sig? Sammalunda när människor befinner sig i motvillig strid med varandra — vem ska vara den första att sänka sitt svärd?

I dylika frågor ger sällan horoskop några tydliga svar, hur mycket de än i övrigt förmår berätta om de inblandade. De stora livsfrågorna måsta vi lösa utan redskap, utan facit.

Nå, åter till vad dessa redskap har att berätta.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011