av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Horoskopet
Astrologins främsta, nästan enda redskap, är horoskopet. Ordet horoskop betyder bild av timmen, och då menas startpunkten för något — i fallet den enskilda människan förstås hennes födelseögonblick. Horoskopet är helt enkelt ett diagram som visar var solsystemets planeter och några andra himlakroppar befann sig just i detta ögonblick.

Till dessa räknas solen, månen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto. Dessutom finns två punkter, rent teoretiskt fastställda, som i horoskopet fungerar ungefär som planeterna. De är ascendenten och Medium Coeli (MC). Dessa tolv är grunden i astrologin — det förekommer andra punkter, såväl rent teoretiskt beräknade som verkliga himlakroppar, vilka används av somliga och inte av andra astrologer, men de kan aldrig anses lika betydande som dessa tolv. Därför nöjer vi oss med dem i det följande.

Millenniehoroskopet.
Världshoroskopet för 2000-talet, baserat på det nya millenniets startögonblick — nyårstolvslaget den 1 januari 2000. Innanför cirkeln med zodiakens tolv stjärntecken markerar siffrorna de tolv astrologiska husen. Planeterna i solsystemet har sina egna symboler och i den innersta cirkeln markeras aspekter, särskilda vinklar, mellan dem.

I horoskopet visas stjärnhimlen i ett geocentriskt perspektiv, det vill säga med jorden som mittpunkt och allting sett utifrån den — det var också så man förr trodde hela universum vara ordnat. Zodiaken är en tänkt cirkel runt jorden, som en gradskiva med tolv delar om vardera 30°. Eftersom planeterna alla rör sig i ungefär samma plan kan man beskriva deras banor som rörelser på denna cirkel. Zodiaken har delats in i tolv lika stora delar, som döpts efter verkliga stjärnkonstellationer på himlen — men alltså inte följer deras verkliga utbredning. De tolv delarna kallas Väduren, Oxen, Tvillingarna, Kräftan, Lejonet, Jungfrun, Vågen, Skorpionen, Skytten, Stenbocken, Vattumannen och Fiskarna.

Mot zodiakens stjärntecken svarar de tolv husen. Deras läge bestäms av ascendenten, den punkt på zodiaken som är vid den östra horisonten, och är därför avhängiga av vilken plats på jorden som ett horoskop upprättas för. Husen bildar en egen indelning av cirkeln som löper fritt i förhållande till zodiaken. De har inga namn utöver sina ordningstal, så man talar om första huset, 2:a huset och så vidare. De har hämtat sina egenskaper från zodiakens tolv stjärntecken.

Varje planet har alltså en position dels i ett av zodiakens stjärntecken, dels i ett av de tolv husen. I horoskopet markeras också om planeter befinner sig på speciella avstånd från varandra i cirkeln. Hela cirkeln är 360°. De speciella vinklarna som gäller är när planeter är i konjunktion (intill varandra, alltså med ett avstånd om nära 0°), opposition (mitt emot varandra, 180°), trigon (120°), kvadratur (90°) och sextil (60°). Vinklarna kallas aspekter och ges sina specifika betydelser. Det förekommer förstås ytterligare aspekter i astrologin, men dessa fem är de ojämförligt viktigaste, äldsta och mest begripligt motiverade i horoskopet. Jag nöjer mig alltså med dem.

Nu kan man undra om jag inte skurit bort väl många av horoskopets ingredienser — även om jag därmed är strålande överens med exempelvis den grekiske tänkaren Ptolemaios, som skrev den astrologiska klassikern Tetrabiblos på 100-talet efter Kristus. Men jag försäkrar läsaren — de komponenter jag har valt att behålla är inte bara de allra mest betydande, de är också nog för en aldrig så omfattande läsning av horoskopet. Med hjälp av dessa beståndsdelar — zodiaken, planeterna, husen och aspekterna — konstrueras och tolkas horoskopet.

Så här kan, med enkla stödord, horoskopets olika beståndsdelar sammanfattas:

Horoskopets beståndsdelar:

  Antal Nyckelord
Zodiaken
Planeterna
Husen
Aspekterna
12
12
12
5
hur — sätter karaktär
vad — verkande kraft
var — livsmiljöer
varför — orsakssamband


Zodiakens symboler.
Zodiakens symboler: Väduren, Oxen, Tvillingarna, Kräftan, Lejonet, Jungfrun, Vågen, Skorpionen, Skytten, Stenbocken, Vattumannen, Fiskarna.

Planeternas symboler.
Planeternas symboler: solen, månen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Ascendenten, Medium Coeli, månknuten.

Aspekternas symboler.
Aspekternas symboler: konjunktion, opposition, trigon, kvadratur, sextil.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011