av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Tid och plats
Att ställa ett horoskop är alltså att ta reda på hur planeterna och husen stod vid ett visst ögonblick och sett från en viss plats, för att sedan teckna upp dessa på zodiakcirkeln. Det enda man behöver veta för att kunna ställa horoskopet är alltså en tidpunkt och en plats. Å andra sidan kan dessa två uppgifter visa sig nog så knepiga att få fram.

Tidpunkten ska vara ett startögonblick, vilket för människor ställer sig lätt att välja: födelsen. Man kunde som ett alternativ tänka sig befruktningsögonblicket, i den mån det går att fastställa — några astrologer experimenterar med det och har då strikt astrologiska metoder för att från födelsehoroskopet kunna fastställa befruktningen, men det hör inte till vanligheterna. Med födelseögonblicket är det så, att den nogräknade astrologen väljer mer exakt, eftersom födelse kan vara en utdragen process — man brukar då klocka barnets första andetag. Det har ett mer sympatiskt drag än att exempelvis klocka klippandet av navelsträngen, något som ju sker helt utanför barnets kontroll.

Valet av ögonblick för födelsen måste man minnas i tolkningen. Är horoskopet ställt på den nyföddas första andetag så visar det på vilket sätt denna människa manifesterar sig i vår värld, medan horoskopet för befruktningsögonblicket snarare handlar om människans inre förutsättningar, undermedvetna processer och annat introvert och fördolt.

När det gäller världsliga horoskop är det där med startögonblick ofta betydligt kinkigare. Då är det än mer angeläget att fråga sig vad startpunkten närmare bestämt är en startpunkt för. En organisation har ofta bildats vid en viss tidpunkt, ett skepp har sjösatts, en stad inte sällan grundats högtidligen — men många nationer har en begynnelse höljd i mörker. Det datum man då nödgas välja bestämmer vad som går att utläsa i horoskopet: befrielsen från en främmande makts ockupation markerar framför allt internationella eskapader, krig och maktspel, medan en regeringsforms fastställande berättar mest om det politiska livet, om landets lagstiftande och rättsskipning. Ett horoskop som ska hålla genom ett lands historia, hur brokig den än är, bör helst beräknas på det ögonblick då landet blev en enhetlig nation under landsnamnet — där en sådan stund alls går att spåra. Annars får man hålla tillgodo med tidpunkter av de arter som nämnts ovan.

Lättare med ett land är att fastställa en plats för startpunkten. Det är i de allra flesta fall landets huvudstad, men undantag finns — såsom horoskopet för USA, vilket baseras på självständighetsdeklarationen, som undertecknades i Philadelphia. Den enkla regeln är förstås att platsen som väljs ska vara den, där händelsen som utgör tidpunkten ägde rum — oavsett var i världen det kan vara. Antag till exempel — som i fallet Israel — att en utomstatlig organisation stod för det formella grundandet, eller medgivandet, såsom FN i New York gjorde med Israel 1947. Då är det nödvändigt med ett horoskop för detta besluts tidpunkt och beräknat för New York. Dock, som ovan förklarats, kommer ett sådant horoskop framför allt att berätta om Israels internationella relationer och FN:s fortsatta inblandning i nationen (därav har ju skett en del). Israeler skulle förvisso hellre utgå från det egna proklamerandet av staten, som gjordes den 14 maj 1948 i Tel Aviv. Ett sådant horoskop är närmast idealt, då det beskriver själva statens bildande — i dess egen huvudstad. Det är klart ändå att ett horoskop baserat på den judiska staten under biblisk tid hade varit ett fascinerande jämförelsematerial, men något sådant har jag inte sett.

Hur noga är det?

När det gäller personliga horoskop finns det astrologer som är så noggranna med platsen för födelsen att det inte duger med en stads koordinater — de vill praktiskt taget bestämma longitud och latitud till gatuadressen. Men orten är inte alls lika viktig som tidpunkten och inte alls lika känslig för avvikelser. Det signifikanta i horoskopets uträkning när det gäller platsen är dess longitud och latitud. Dessa koordinater bestämmer framför allt ascendentens och Medium Coelis positioner. Eftersom ascendenten också fastställer samtliga husgränser är det angeläget med korrekta siffror, men det ska till ganska stora avstånd för att det ska göra någon skillnad.

En grad i longituden motsvarar maximalt 4 minuters fel i födelsetiden — i och för sig olyckligt, om det skulle bli så, men denna grad representerar också en sträcka om sådär sex mil på Stockholms breddgrader (vid ekvatorn är sträckan över elva mil). Det ska alltså till väldigt stora städer för att åstadkomma något märkbart fel i horoskopet. Med latitituden är det ännu mer marginellt — den har bara betydelse för ascendentens placering, påverkar inte alls Medium Coeli. Mellan Göteborg och Umeå skiljer ascendentens position 35° som mest och en enda grad som minst. Den stora maximala avvikelsen beror på att Umeå ligger så långt upp på jordklotet — mellan till exempel sagda Göteborg och Kairo är skillnaden aldrig större än 20 grader. Närmare än så ska man ju lyckas komma i positionsangivelser.

Med tidpunkten är det kinkigare. Astrologer är reflexmässigt misstänksamma mot födelsetider som uppges vara jämna heltimmar — kanske rentav klockan tolv eller klockan sex — då kan det vara hur många felande minuter som helst. Ascendenten och Medium Coeli förflyttar sig i medeltal en grad per fyra minuter — man bör alltså åtminstone försöka hålla tidpunkten innanför denna marginals noggrannhet. Och om det inte lyckas ska man i tolkningen vara medveten om hur stora fel det kan röra sig om i horoskopet, vilket avgörs av de olika planeternas och punkternas hastighet genom zodiaken — och det skiljer väldeliga mellan dem.

Snabbast är ascendenten, vars hastighet varierar kraftfullt genom dygnet — som mest är den 3,5° per minut, som minst 0,1° per minut. Medium Coeli rör sig tämligen konstant med sin kvarts grad per minut — de övriga punkterna i horoskopet är betydligt långsammare. Här är en sammanställning över deras medelhastigheter, men några av dem har kraftiga variationer i hastighet genom zodiaken — fast det aldrig kommer ens i närheten av hur kvickt ascendenten och Medium Coeli rör sig.

Planetpunkternas medelhastighet i zodiaken:

ascendenten (AC)
Medium Coeli (MC)
solen
månen
Merkurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
360° per dygn
360° per dygn
1° per dygn
13° per dygn
4° per dygn
1,5° per dygn
0,5° per dygn
30° per år
12° per år
4° per år
2° per år
1,5° per år

Man dristar sig alltså till att konstatera att för alla planetpunkter utom tre kan klockslaget på dygnet i det närmaste kvitta lika. Vad gäller månen, Medium Coeli och ascendenten (därmed hela hussystemet) är det dock bistrare. Några minuter kan göra en väldig skillnad, i synnerhet när man går ner i horoskopets detaljer — planeter kan flyttas till olika sidor om en husgräns, aspekter kan uppstå och försvinna. Därför är den enkla tumregeln: försök att hålla tidpunkten på minuten när, och om det inte är säkert — betänk det i tolkningen.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011