av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Zodiaken:
horoskopets "hur"
Elementen och tillstånden

Tecknens karaktärer har bestämts ur sju grundläggande astrologiska principer: de fyra elementen — hämtade från antik grekisk världsbild — och de tre tillstånden. Varje stjärntecken hör till ett element och ett tillstånd. Det finns tre stjärntecken som hör till samma element, vart och ett av dessa tre hör till ett av de tre tillstånden. Det betyder 4 x 3 = 12 olika möjligheter, det vill säga hela zodiaken.

Dessa sju principer är astrologins verkliga grundpelare. Utifrån elementen och tillstånden bestäms varje stjärnteckens karaktär.

De fyra elementen:

Element Nyckelord
eld
jord
luft
vatten
aktivitet
materiellt
tänkande
känslor

De tre tillstånden:

Tillstånd Nyckelord
kardinal
fast
rörlig
ledande
statisk
följande

Här är nu elementen och tillstånden fördelade på zodiakens tolv stjärntecken. Med laddning menas egenskap som hör hemma hos elementen. Eld och luft är mer extroverta till sin karaktär och kallas därför positiva, medan jord och vatten är mer introverta och därför sägs ha en negativ laddning.

Det går mycket väl att jämföra med den kinesiska polariteten yin och yang, som exempelvis kallar himlen för yang och jorden för yin — likaså är varmt yang och kallt yin, vilket gott kan stämma på de fyra elementen i sina normala karakteristika: eld och luft är varma, jord och vatten kalla.

Zodiakens element, tillstånd och laddning:

  Element Tillstånd Laddning
Väduren
Oxen
Tvillingarna
Kräftan
Lejonet
Jungfrun
Vågen
Skorpionen
Skytten
Stenbocken
Vattumannen
Fiskarna
eld
jord
luft
vatten
eld
jord
luft
vatten
eld
jord
luft
vatten
kardinal
fast
rörlig
kardinal
fast
rörlig
kardinal
fast
rörlig
kardinal
fast
rörlig
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-

Eftersom varje zodiaktecken har en unik kombination av element, tillstånd och laddning, förhåller de sig olika till varandra. Detta är basen för aspekterna, som presenteras längre fram, och det kan användas för att ytterligare ringa in stjärntecknens respektive betydelse.

Tydligast är det när man ställer upp dem parvis utefter vilket stjärntecken de har tvärt emot sig i zodiaken, första stjärntecknet Väduren mot sjunde stjärntecknet Vågen, och så vidare. Sådana motsatspar har också betydelser som är direkt motsatta varandra, vilket för båda stjärntecknen i ett sådant par kan vara klargörande. Man kan tala om den första gruppen stjärntecken som handlande om integritet eller det individuella, och den andra om aspiration eller sociala, relationella ting.

Zodiakens motsatser:

  Integritet   Aspiration
Väduren
Oxen
Tvillingarna
Kräftan
Lejonet
Jungfrun
utmaning
trygghet
bekantskap
vård
självsäkerhet
kritik
Vågen
Skorpionen
Skytten
Stenbocken
Vattumannen
Fiskarna
överenskommelse
hot
okänt
strävan
begrundan
tro

Härskare och exalterad

Med sina respektive egenskaper passar planeterna olika bra i de tolv zodiaktecknen. Det stjärntecken som passar en planet allra bäst sägs planeten härska över, där är dess kraft allra starkast och tydligast. Varje stjärntecken har en bestämd härskare bland planeterna, och varje planet härskar över ett stjärntecken — utom Merkurius och Venus, som sägs härska över två stjärntecken var. Ascendenten och Medium Coeli är inte härskare i något stjärntecken.

Vidare sägs planeterna exaltera i vissa stjärntecken, som passar deras typ av kraft och som de är mycket starka i. Också där har varje stjärntecken sin exalterade planet och planeterna var sitt tecken, utom Merkurius och Venus, som återigen har två var.

När man tolkar horoskop är detta med härskare och exalterade viktigt att komma ihåg, för planeterna ökar i betydelse om de befinner sig i stjärntecken de härskar över eller exalterar i. De blir starkare än annars, och tydligare i sin inverkan. Man kan också ofta gå bakvägen och kontrollera var ett stjärnteckens härskare befinner sig i horoskopet, i förhållande till stjärntecknet — nära, långt ifrån eller i någon aspekt till det. Sådant har också betydelse.

Zodiakens härskare och exalterade:

  Härskare Exalterad
Väduren
Oxen
Tvillingarna
Kräftan
Lejonet
Jungfrun
Vågen
Skorpionen
Skytten
Stenbocken
Vattumannen
Fiskarna
Mars
Venus
Merkurius
månen
solen
Merkurius
Venus
Pluto
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
solen
månen
Jupiter
Venus
Pluto
Venus
Merkurius
Neptunus
Uranus
Mars
Saturnus
Merkurius© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011