av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Zodiaken:
horoskopets "hur"
Zodiaken är den del av horoskopet som fått sin karaktär av stjärnhimlen, allt det som ligger utanför vårt lilla solsystem. Alla dessa miljoner stjärnor bildar genom sin mängd och sin väldighet astrologins rikaste källa. Men det skulle vara alltför arbetsamt att ta hänsyn till var och en av alla dessa ljuspunkter, så i stället har man dels koncentrerat sig på det band av stjärnhimlen som solen ser ut att glida över på sin bana, den så kallade ekliptikan, dels delat upp dem i tolv stjärnbilder. Zodiaken är en symbolisk avbildning av dessa tolv stjärnbilder, där varje stjärntecken ges 30° av hela cirkelns 360°.

Man börjar räkna från vårdagjämningspunkten, den 21 mars, när solen precis går in i Vädurens stjärntecken, och sedan kommer ett nytt stjärntecken ungefär den 21 i varje månad året runt. Zodiaken är alltså en tänkt cirkel långt utanför solsystemet, som bildar bakgrund för alla planeter. I astrologin markeras var varje planet befinner sig på den cirkeln, från jorden sett.

Zodiakens cirkel är en rent teoretisk konstruktion och sammanfaller inte med stjärnbilderna med samma namn, där ute i rymden. Till skillnad från zodiakens stjärntecken är de verkliga stjärnbilderna inte exakta tolftedelar av cirkeln, utan varierar i omfång från 21° till 43° per stjärntecken.

Stjärnbildernas verkliga utbredning i rymden:

  Storlek Intervall
Väduren
Oxen
Tvillingarna
Kräftan
Lejonet
Jungfrun
Vågen
Skorpionen
Skytten
Stenbocken
Vattumannen
Fiskarna
25°
38°
29°
21°
36°
43°
23°
25°
34°
26°
23°
37°
0° — 25°
25° — 63°
63° — 92°
92° — 113°
113° — 149°
149° — 192°
192° — 215°
215° — 240°
240° — 274°
274° — 300°
300° — 323°
323° — 360°

Man skulle kunna ta hänsyn till stjärnbildernas olika utbredning på himlen när man ställer horoskop. Mig veterligt finns det ingen enda astrolog som ställer sina horoskop så. Man bör minnas att zodiaken har mer att göra med aspekter och förhållanden i cirkeln, än med stjärnbilderna med samma namn på himlen. Förmodligen är det allra mest solens bana och årstiderna som givit zodiaktecknen deras egenskaper, vilket märks när man betraktar de datum solen befinner sig i de olika stjärntecknen och betänker årstid och klimat — i synnerhet för Medelhavsområdet, där vår astrologi utformades för länge sedan. Observera att datumen varierar mellan åren, beroende på systemet med skottår, men inte mer än en dag hit eller dit.

Zodiaken och årstiderna:

  Solens entré Solstånd
Väduren
Oxen
Tvillingarna
Kräftan
Lejonet
Jungfrun
Vågen
Skorpionen
Skytten
Stenbocken
Vattumannen
Fiskarna
21 mars
20 april
21 maj
21 juni
23 juli
23 augusti
23 september
23 oktober
22 november
22 december
20 januari
20 februari
vårdagjämning
 
 
sommarsolstånd
 
 
höstdagjämning
 
 
vintersolstånd
 
 

Den verkliga stjärnhimlen är ytterligare komplicerad, då det också förhåller sig så att den inte håller sig på plats. Vårdagjämningspunkten, som startar zodiakens cirkel på så vis att solen då går in i Vädurens stjärntecken, flyttar i själva verket sakta bakåt genom zodiaken — ett helt varv på knappa 26.000 år. Det innebär att solens vårdagjämningsposition gör detsamma, vilket beror på att jordaxeln inte bara roterar ett varv per dygn, utan också svänger i en cirkulär rörelse som liknar den hos ett gyroskop som börjar luta och tappa kraft — ett varv per 26.000 år. Det kallas precession.

Västerländsk astrologi har känt till detta mycket länge - fenomenet upptäcktes av den grekiske astronomen Hipparchos cirka år 130 före Kristus — men inkluderar det inte på annat sätt än genom principen med de astrologiska tidsåldrarna, som behandlas längre fram. Vi sägs till exempel vara på väg från Fiskarnas till Vattumannens tidsålder. I indisk astrologi, som nog får anses vara den mest komplicerade i världen, justeras dock zodiaken årligen med den dryga hundradels grad som svarar mot vårdagjämningspunktens förflyttning.

Vi håller oss i det följande till det västerländska bruket av en fixerad zodiak med tolv lika stora stjärntecken, som kallas den tropiska zodiaken, medan den som följer precessionen kallas den sideriska.

Zodiakens stjärntecken i horoskopet bildar bakgrund på det viset, att de anger hur en planets kraft uttrycker sig, stjärntecknet ger planeten karaktär och särdrag. För att ge en hastig bild av tecknens egenskaper har jag här knutit nyckelord till dem. De har ingen officiell astrologisk sanktion, utan är bara ett sätt att kvickt förmedla en bild av varje zodiakteckens karaktär. Mera allmängods är varje stjärnteckens motto, som också är till för att ge en tydligare bild av respektive stjärnteckens egenskaper — dessa motton, enkla satser med subjektet "jag" och ett signifikativt predikat, är väl etablerade inom astrologin.

Zodiakens nyckelord:

  Nyckelord
Väduren
Oxen
Tvillingarna
Kräftan
Lejonet
Jungfrun
Vågen
Skorpionen
Skytten
Stenbocken
Vattumannen
Fiskarna
aktivitet, initiativ, utmaning
trygghet, händighet, stabilitet
kommunikation, tanke, omväxling
känslosamhet, ömhet, beskydd
vilja, stolthet, myndighet
granskning, flit, noggrannhet
balans, ordning, logik
passion, slutenhet, mystik
frihet, uppror, oberoende
ambition, konstruktion
allvar, originalitet, kontemplation
sökande, oro, självuppoffring

Zodiakens motton:

  Motto
Väduren
Oxen
Tvillingarna
Kräftan
Lejonet
Jungfrun
Vågen
Skorpionen
Skytten
Stenbocken
Vattumannen
Fiskarna
jag är
jag äger
jag tänker
jag känner
jag vill
jag granskar
jag väger
jag önskar
jag ser
jag använder
jag vet
jag tror

Zodiakens symboler.
Zodiakens symboler: Väduren, Oxen, Tvillingarna, Kräftan, Lejonet, Jungfrun, Vågen, Skorpionen, Skytten, Stenbocken, Vattumannen, Fiskarna.
© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011