av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Planeterna:
horoskopets "vad"
Planeterna kan i horoskopet sägas representera olika drivkrafter, de verksamma energierna hos en person eller en nation, eller vadhelst horoskopet är tecknat för. De krafter som uttrycker sig i handling och händelser är planeterna — annat i horoskopet ger karaktär och tendenser åt dem men det är planetkrafterna som är de aktiva komponenterna.

Vi består alla av dessa olika krafter men hur de är beskaffade, var de verkar och hur de fungerar med varandra — det är olika. I horoskop över världen och dess länder är planeterna också drivkrafter, av samma art fast med kollektivt ursprung. Man ska minnas att samhällen — hur stora de än är — utgörs av människor.

Ett lands horoskop bör närmast ses som ett uttryck för dess befolknings gemensamma verkan, så den astrologiska likheten mellan individ och kollektiv blir viktigare än skillnaderna.

Eftersom varken ascendenten, Medium Coeli eller för den delen solen och månen är planeter i astronomisk mening, kan man — om man vill vara noga — kalla allihop, alltså även de riktiga planeterna, för planetpunkter. För läsarens bekvämlighet har jag valt att inte vara så noga med det.

Jag anger här nyckelord för var och en av planeterna. Dessa ord kanske kan ge en snabb bild av planeternas betydelse i horoskopet. Nyckelorden är valda speciellt med tanke på världsliga horoskop men går hyfsat väl att använda också för de personliga horoskopen — krafterna är desamma, blott mängden av källor till dem skiljer sig åt.

De tolv planetpunkterna:

  Nyckelord
ascendenten (AC)
Medium Coeli (MC)
solen
månen
Merkurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
attityd
identitet
anda, grundtillstånd
behov, längtan
språk, kommunikation
kärlek, kreativitet, njutning
aggression, konstruktivitet
lycka, expansion
ansvar, tradition, plikt
tänkande, insikt
fantasi, konst, inspiration
förvandling, omvälvning

Planeternas symboler.
Planeternas symboler: solen, månen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Ascendenten, Medium Coeli, månknuten.

I nedanstående tabell anges också deras hastighet över stjärnhimlen, räknat på horoskopets cirkel. Ett helt varv är då 360°. Observera att det är mycket stora skillnader i planeternas hastighet, vilket spelar roll i tolkningen av horoskopet. De långsamma planeterna förblir i ett zodiaktecken i åratal, medan de som har sina banor innanför jorden — alltså Venus och Merkurius — avverkar hela zodiaken på ett år i geocentriskt perspektiv. Ascendenten och Medium Coeli klarar samma sträcka på blott ett dygn. Det som anges är medelhastigheten, för hastigheten varierar en del beroende på var i sin bana planeten befinner sig, eftersom de rör sig elliptiskt runt solen — alltså snabbast när de är som närmast den och långsammast i den del av banan som är längst bort från solen.

Perspektivet i astrologin är alltid geocentriskt, med jorden som mittpunkt, medan astronomin hellre tittar heliocentriskt, med solen i centrum — vilket ju också är sannare för planeternas rörelser. Från oss sett gör det ringa skillnad på de mest avlägsna planeterna, medan det spelar väldig roll för Merkurius och Venus, som har sina banor innanför jordens. Merkurius hinner i själva verket fyra varv runt solen på ett år, och Venus halvannat varv — men från jorden sett tar det dem ändå ett år att passera genom hela zodiaken, och aldrig särskilt långt från solen: Merkurius maximalt 28° och Venus 38° från solen.

Planetpunkternas hastighet genom zodiaken:

  Hastighet  
ascendenten (AC)
Medium Coeli (MC)
solen
månen
Merkurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
1 dygn
1 dygn
1 år
1 månad
1 år
1 år
2 år
12 år
29 år
84 år
164 år
248 år
 
 
 
 
geocentriskt
geocentriskt
 
 
 
 
 
 

Hastigheten kompliceras av att planeterna — inte solen och månen, ej heller ascendenten och Medium Coeli — kan förflytta sig baklänges längs zodiaken. Det kallas retrograd. Naturligtvis är det inte planeterna som plötsligt backar i sina banor, även om det ser ut så från jorden. Den synbara bakåtmarschen, som i forna tider verkligen satte myror i huvudet på observatörerna, beror på att också jorden rör sig. Vissa avsnitt av jordens bana rör vi oss kvickare längs zodiaken än planeterna vi tittar på, så då ser de ut att backa.

Det är en illusion som åstadkoms av vinklarna mellan jorden, planeten i fråga och zodiaken. Det är inte alls alla planeter som samtidigt rör sig retrograd — det beror alldeles på var de är i sin bana, avståndet till oss och var vi befinner oss i vår bana.

I horoskopet tolkas retrograd så att planetkraften i fråga blir nyanserad och mjuknar. Den ändrar inte karaktär, utan dämpas bara en aning, så att den blir mer finstämd. Därför kan den också bli en smula mer sofistikerad i sitt uttryck.

Planetpunkterna är de allra viktigaste elementen i horoskopet, de som all tolkning måste bygga på. Deras positioner är det verkliga porträttet — zodiaktecknen och husen är närmast deras ramverk.

Det klokaste sättet att lära sig ställa horoskop är därför att koncentrera sig speciellt på att lära känna planeterna.

Månknuten

Det finns en ytterligare punkt, som används av de flesta astrologer, men som skiljer sig så pass från de ovanstående att jag behandlar den för sig. Den kallas månknuten och räknas fram utifrån månens bana. I själva verket är det två punkter, exakt mitt emot varandra, månens norra och södra nod — på engelska kallas de Dragon's Head och Dragon's Tail. Detta motsatspar beskriver i horoskopet en allmän riktning, en genomgående tendens åt antingen ena eller andra hållet — alltså i huvudets heller svansens riktning.

Det finns också andra sätt att tolka månknuten och dess tvilling, de har inte på samma vis som ovannämnda planetpunkter ordentligt vedertagna, tämligen samstämmiga betydelser. Därför har jag valt att utelämna dem i det följande men berör dem då och då i tolkning av det nya millenniets horoskop.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011