av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Husen:
horoskopets "var"
Det finns tolv hus i horoskopet, som svarar mot zodiakens tolv stjärntecken. Där stjärntecknen säger hur, säger husen i stället var de olika krafterna verkar. De visar på livets olika miljöer. Också husen är jämnstora, med 30° var av hela horoskopets cirkel. Det finns mer komplicerade system, där husen är olika stora. Från och med renässansen infördes en del andra hussystem, varav det mest spridda och kända är Placidus, döpt efter den italienske munk som på 1600-talet uppfann det.

Idag är Placidus det mest använda i västerlandet, trots att det redan vid sin tillkomst ifrågasattes. Det har också i alla tider funnits många astrologer som inte tillämpat någon husindelning alls, medan andra gjort det med stor entusiasm. Bland europeiska astrologer under renässansen brukade horoskop tecknas upp utifrån husen i så kallad kuvertform — med ett rutsystem som påminner om kuvertvikning.

I denna bok har jag valt att arbeta med det system som kallas likahus, där husen som namnet säger är jämnstora. Dels är detta system det äldsta, dels är det i mina ögon det lättaste att motivera med den astrologiska logiken.

Horoskop för Erik XIV.
Erik XIV:s horoskop, upptecknat strax efter hans födelse av en tysk astrolog. Det är i så kallad kuvertform, där varje triangel runt den inre kvadraten är ett hus, i ordning motsols med början i 1:a huset direkt till vänster. Hussystemet är Regiomontanus. Födelsetidpunkten är den 13 december 1533 kl. 8.47 i Stockholm. Det syns dock vara den lokala tiden 21.47 som horoskopet beräknats på, och i så fall med imponerande precision — beräkning med dataprogram visar obetydliga skillnader, som mest ett par grader. Bild från Lychnos 1936.

Här ges, precis som för zodiaken och planeterna, enkla nyckelord, som beskriver husens betydelse i horoskopet. Just vad gäller husen är skillnaden nödvändigtvis stor mellan personliga och världsliga horoskop, eftersom livsmiljöer sannerligen ser olika ut för individer och för hela nationer — om än de alltjämt är tydligt länkade. Därför ger jag i det följande nyckelord dels för tolkning av husen i personliga horoskop, dels för världsliga dito.

Husen i det personliga horoskopet:

  Nyckelord
1:a huset
2:a huset
3:e huset
4:e huset
5:e huset
6:e huset
7:e huset
8:e huset
9:e huset
10:e huset
11:e huset
12:e huset
gestalt, utseende, ytliga karaktärsdrag
ägande, resurser, förmåga
vänner, umgänge, grundskola
hem, familj
nöjen, fritid
arbete, yrke
partner
födelse och död, blodsband, magi
förändringar, uppbrott, resor
social status och funktion
ideal, högre utbildning
offer, hämningar, undermedvetet

De första sex husen behandlar mer individuella ting och kan därför grupperas som den mer privata sfären. De återstående husen rör en persons förhållande till omgivningen och kan därför i jämförelse sägas vara offentliga. De två grupperna av hus är också varandras direkta motsatser, så att 1:a husets betydelse har en naturlig motsatsställning till 7:e husets, och så vidare — en sådan uppställning är till mycket god hjälp för att ytterligare förstå husens innebörder. De fungerar oppositionellt, så att det som ett hus gäller är oförenligt med det som motsatt hus beskriver.

Husens motsatser i det personliga horoskopet:

  Privat   Offentligt
1:a huset
2:a huset
3:e huset
4:e huset
5:e huset
6:e huset
individ
förmåga
vänner
hem, familj
för egen skull
vad som uträttas
7:e huset
8:e huset
9:e huset
10:e huset
11:e huset
12:e huset
partnerskap
okontrollerbart
uppbrott
karriär
för andra
blir ej utlevt

Det världsliga horoskopets hus har innebörder som är tydligt besläktade med det personliga horoskopets, med den modifieringen att det handlar om kollektiva i stället för individuella perspektiv.

Husen i det världsliga horoskopet:

  Nyckelord
1:a huset
2:a huset
3:e huset
4:e huset
5:e huset
6:e huset
7:e huset
8:e huset
9:e huset
10:e huset
11:e huset
12:e huset
kännetecken, "nationalkaraktär"
resurser, ekonomi
kommunikation, media, grundskola
familjeliv, vård, bostäder
nöjen, fritidsliv, underhållning
produktion, arbetsmarknad
allianser, äktenskapsordning
öde, nativitet, mortalitet, metafysik, hotbilder
nydaning, reformer, utbyte med omvärlden
regering, internationellt inflytande, makt
ideologi, politik, högre utbildning
försakelser, inskränkningar, brister

Det världsliga horoskopets hus kan också i viss mån delas upp i sex privata och sex offentliga, där de förra handlar mer om vad som sker inom ett lands gränser medan de senare sträcker sig utanför dem, inom en organisation respektive utanför den — man kan tala om interna och externa hus.

Här kan också god hjälp i tolkningen av husen fås genom uppdelningen i motsatspar.

Husens motsatser i det världsliga horoskopet:

  Internt   Externt
1:a huset
2:a huset
3:e huset
4:e huset
5:e huset
6:e huset
karaktär
resurser
rutiner
trygghet
nöjen
uträttas
7:e huset
8:e huset
9:e huset
10:e huset
11:e huset
12:e huset
kompromiss
oförmåga
avbrott
ambition
välgörenhet
försummas

Varje hus svarar mot ett av zodiakens stjärntecken, och husets karaktär är ett uttryck för motsvarande zodiakteckens egenskaper. Man kan säga att husen och deras innebörder är extraherade ur zodiaken. Därför är det i tolkning en god idé att vid studiet av ett hus också kasta ett öga på var det motsvarande stjärntecknet finns och vad som händer i det. Eftersom husen är besläktade med zodiakens stjärntecken går det också att knyta dem till element, tillstånd och laddning, vilket underlättar förståelsen av varje hus specifika betydelse.

Husen och motsvarande zodiaktecken:

  Zodiak Elem. Tillstånd +/-
1:a huset
2:a huset
3:e huset
4:e huset
5:e huset
6:e huset
7:e huset
8:e huset
9:e huset
10:e huset
11:e huset
12:e huset
Väduren
Oxen
Tvillingarna
Kräftan
Lejonet
Jungfrun
Vågen
Skorpionen
Skytten
Stenbocken
Vattumannen
Fiskarna
eld
jord
luft
vatten
eld
jord
luft
vatten
eld
jord
luft
vatten
kardinal
fast
rörlig
kardinal
fast
rörlig
kardinal
fast
rörlig
kardinal
fast
rörlig
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011