av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Aspekterna:
horoskopets "varför"
I zodiakens cirkel är vart fjärde stjärntecken av samma element (eld, jord, luft eller vatten). De är på 120° avstånd från varandra. Vart tredje stjärntecken är samma tillstånd (kardinal, fast eller rörlig). De är 90° ifrån varandra.

Eld- och lufttecknen brukar kallas positiva, därför att de båda elementen kan sägas vara typiskt utåtriktade och aktiva. Jord- och vattentecknen kallas däremot negativa, för att de närmast är inåtriktade och passiva. I zodiakens cirkel har vartannat stjärntecken positiv och vartannat negativ laddning. Från ett positivt stjärntecken till nästkommande positiva är det 60°.

Stjärntecken som ligger mitt emot varandra kan sägas vara varandras motpoler. Till exempel Väduren, det första, mot Vågen, det sjunde, Oxen mot Skorpionen, Tvillingarna mot Skytten, och så vidare. De har samma tillstånd och laddning, och står på 180° avstånd.

Zodiakens aspekter.
Ptolemaios aspekter, deras relationer till zodiaktecknen och husen. Överst oppositionen och trigonen, därunder kvadraturen och sextilen. Konjunktionen är undantagen, eftersom den inte bildar någon geometrisk figur.

Alla dessa speciella vinklar kallas i horoskopet för aspekter. När planeter i horoskopet har något av dessa avstånd betyder det att de krafter och anlag som planeterna representerar påverkar och befinner sig i ett speciellt förhållande till den andra parten i aspekten. I följande sammanställning har aspekterna ordnats efter sin styrka och betydelse.

De viktigaste aspekterna är:

  Vinkel I zodiaken
Konjunktion
Opposition
Trigon
Kvadratur
Sextil

180°
120°
90°
60°
samma stjärntecken
samma tillstånd och laddning
samma element
samma tillstånd
samma laddning

Av dessa aspekter brukar trigonen och sextilen betraktas som harmoniska och positiva. Kvadraturen och oppositionen är hårdare och ställer till med tråkigheter, men sägs också vara konstruktiva. De harmoniska aspekterna står ofta för glädjeämnen, medan de hårdare aspekterna ofta innebär besvär och svårigheter. Konjunktionen anses vara lite både och. De mindre aspekterna, kvadraturen och sextilen, sägs stå för snabba, plötsliga händelser i korta tidsperspektiv, medan de andra aspekternas inflytande oftast är utsträckt över längre tid eller märks mest för jämnan, utan några plötsliga överraskningar.

För att planeter ska bilda aspekt, bör det inte skilja mer än ungefär 8° mellan deras avstånd och aspekten i fråga. Till exempel är allt mellan 112° och 128° då en trigon. Man kan också välja att bara koncentrera sig på de aspekter som är mer exakta, kanske bara med 4° skillnad. Så gör jag själv. Ju mer exakt en aspekt är, desto större betydelse har den i horoskopet. Oftast är det lätt att avgöra vad som ska och inte ska kallas aspekt. Det framgår av horoskopet. På ett normalt horoskop brukar finnas omkring tio tydliga aspekter vid en tolerans om 4°, men såväl betydligt fler som färre förekommer.

Det är aspekterna som knyter ihop horoskopet till en helhetsbild, så att det inte består blott av en mängd osorterade fragment. Det personliga horoskopet visar fram en personlighet som hänger ihop och går att förstå, det världsliga visar samband mellan fenomen som vid första påseende syns lika oberäkneliga som blixtar på klar himmel, så att hela skeendet får ett slags dramaturgi.

Först när det är dags att bena upp aspekterna lär man verkligen känna horoskopet.

Fyra av dem visar samspel mellan två olika egenskaper men konjunktionen avviker. När planeter ligger inpå varandra i horoskopet är det som något av en fusion — deras specifika krafter smälter samman till en, som blir en form av syntes av de båda ingående, inte alls bara en blandning av dem. Det är lite som när gult och blått på paletten blir grönt — en helt ny färg. Det gör förstås konjunktionerna särdeles svårtolkade, samtidigt som de är viktiga tyngdpunkter i horoskopet.

Här ges enkla nyckelord, som beskriver aspekternas betydelse i horoskopet. De kan verka abstrakta, men vid tolkning blir det hela mer begripligt.

Aspekternas nyckelord:

  Nyckelord
Konjunktion
Opposition
Trigon
Kvadratur
Sextil
syntes, integrering, fusion
motsats, segregering, oförenlighet
harmoni, gemenskap
konflikt, konstruktivitet
samarbete, kreativitet

Aspekternas symboler.
Aspekternas symboler: konjunktion, opposition, trigon, kvadratur, sextil.

Man kan med aspekterna leta sig fram till ett slags "varför" bakom de olika krafterna. Man skymtar orsaker till de krafter och sidor som horoskopet visar — ett sammanhang bakom dem, fast de annars kan tyckas nog så åtskilda. Utan aspekter är människan inte hel, bara en anhopning av obegripliga pusselbitar i stället för en samlad komposition.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011