av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Förutsägelser
Händelser:
transiter och progressioner

Horoskopet ger en bild av grundläggande karaktär, egenskaper och omständigheter hos personen, landet eller vad det må vara. Det kan upprättas så fort ett startögonblick är känt — alltså teoretiskt redan innan det sker, om man bara vet säkert när och var det ska bli — eftersom planetbanorna är synnerligen väl kartlagda.

Därmed är horoskopet i viss mån förutsägande om de allmänna villkor som kommer att gälla — för människan från födelse till död, för världen och länder intill den stund då det efter någon avgörande omvälvning eller nyordning är dags att teckna ett nytt horoskop. En hel del om framtiden blir alltså sagt genom en tolkning av horoskopet i sig.

Men det finns också astrologiska metoder som är inriktade på att peka ut och tolka specifika händelser. Detta görs med hjälp av transiter och progressioner.

Transiter är de mest använda i astrologin. De bygger på jämförelser mellan horoskopets planetpositioner och planeternas fortsatta rörelser utmed zodiaken. Man bevakar hur planeternas dagliga rörelser genom solsystemet förhåller sig till horoskopets fixa planetpositioner, och när aspekter mellan dessa uppträder kallas de för transiter. Så återkommer till exempel solen varje år vid ungefär samma datum till platsen den har i födelsehoroskopet, vilket är personens astrologiska födelsedag. Det kan variera en dag hit eller dit, beroende på vårt system med skottår.

Progressioner finns det i huvudsak två sorter av, vilka båda är lika knepiga att finna den astrologiska logiken bakom:

Primärprogressioner används sparsamt av astrologer. Där ser man uteslutande till själva horoskopet, och avstånden mellan planeterna symboliserar tidpunkterna. En grad i horoskopet motsvarar ett år i människans liv. Ingen planet rör sig i verkligheten med den hastigheten, men kanske döljer sig bakom metoden en holistisk uppfattning, att det stora speglar sig i det lilla. Det är också troligt att zodiakens 360 graders slående närhet till årets 365 dagar, ett helt solvarv, spelat roll i tillkomsten av primärprogressionerna.

Sekundärprogressioner är de vanligast använda progressionerna. Där studeras de verkliga planetrörelserna under den omedelbara tiden efter födelsen, och hur de förhåller sig till födelsehoroskopet. Ett dygns förflyttning sägs visa på ett år i människans liv.

Solen är den enda som förflyttar sig ganska precis en dag per dygn, varför dess förflyttning blir densamma i primär- och sekundärprogression. Man kan sålunda tänka sig att det är solens rörelse som givit upphov till båda metoderna. Det är också solens förflyttning som sägs vara den absolut väsentligaste i progressioner — för många astrologer den enda av betydelse.

Dessa tre tekniker för förutsägelser utgör ett alldeles speciellt kapitel i astrologin, som även astrologer själva kan ställa sig ganska tveksamma till. Även om man accepterar tanken på samband mellan planeterna och människors liv, är det svårt att se någon förklaring på hur transiter och i synnerhet progressioner skulle ha något samband med personers öden.

Det hindrar inte att en mängd astrologer lägger väldig vikt vid dessa och därur hämtar information som de har stort förtroende för. Så kommer jag i hög grad att göra i prognoserna för det nya millenniet — så gott som ständigt med transiter, mera sporadiskt med progressioner.

Planeternas betydelse i transiter och progressioner motsvarar förstås deras krafter i födelsehoroskopet. En Mars som ställer sig i aspekt med någon punkt i horoskopet signalerar alltså komplikationer eller krafttag, en Jupiter välgång och tursamhet. Observera att man inte baserar förutsägelser på ascendentens eller Medium Coelis rörelser, som är alltför raska.

När man talar om transiter, men för enkelhets skull även progressioner, kallas planeten i födelsehoroskopet, som ständigt har samma position, stationär — och den som rör sig benämns transiterande. Deras inverkan och de händelser de signalerar kan med nyckelord beskrivas som följer.

Transiterande planeter:

  Förutsäger
solen
månen
Merkurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
uppmärksamhet, angelägenhet, betydelse
behov, längtan, känslosvall
tankar, samtal, yttranden, idéer
kreativitet, lösningar, välmående
konstruktivitet, komplikationer, destruktivitet
tursamhet, utveckling, berikning
ansvar, plikter, bistra konsekvenser
upptäckter, insikter, utveckling
idéer, fantasi, visioner, aningar
överraskningar, omvälvningar, dramatik

Avgörande för transiternas betydelse är dels vilken hastighet planeterna har genom zodiaken, dels vilken aspekt de bildar med planetpunkter i horoskopet. Planeter som rör sig kvickt i sina banor runt zodiaken återkommer ofta i sina aspekter med horoskopet, så deras betydelse är mer vardaglig. De som rör sig så långsamt att de inte ens varje sekel bildar en viss aspekt, innebär förstås ett mycket mer omfattande skede.

Därför är i tur och ordning månen, Merkurius och Venus de lättviktigaste, som bildar sina aspekter flera gånger om året - i månens fall så ofta som en gång i månaden. Sedan stiger betydelsen från solen, Mars och så vidare ut till Pluto, den långsammaste — så segdragen att ingen människa under sin livstid hinner med Plutos alla aspekter till horoskopet, på sin höjd sådär en tredjedel av dem.

Transiter och progressioner med horoskopets husgränser bör också uppmärksammas i tolkning. När en transit planet kommer in över gränsen till ett hus, visar den på aktivitet och händelser som har med detta hus att göra. Viktigast är det då förstås om det sker med hus som i horoskopet har markerad betydelse, till exempel genom att innehålla flera planeter.

Aspekternas betydelse i förutsägelser är förstås i enlighet med deras egenskaper, där konjunktionen är den viktigaste, därnäst opposition, trigon, kvadratur och sextil — alltså precis den ordning som i andra sammanhang är den brukliga. Hur de ska tolkas i förutsägelsen är lite svårare att fåordigt sammanfatta, men det sker på ungefär samma sätt som aspekterna i själva födelsehoroskopet tolkas.

Aspekterna i transit och progression:

  Nyckelord
Konjunktion
Opposition
Trigon
Kvadratur
Sextil
förenat, framträdande
polariserat, motsättning
samverkan, stimulering
komplikation, mothugg, irritation
möjlighet, tillgång, assistans

För att man ska kunna använda sig av transiter och progressioner är det nödvändigt med exakta horoskop, där de beräknade planetpositionerna verkligen är på absolut rätt grad — gärna också del av grad.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011