av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Stegvis utveckling:
planeternas banor
Av måttligare omfång är de tidsrymder som planeterna beskriver i sina enskilda banor runt solen och runt zodiaken. Där har Pluto rekordet med sitt kvartsmillennium, en nog så imponerande period i sig. På ett år blir det i medeltal en förflyttning i zodiaken på endast 1,5°, alltså 20 år för varje stjärntecken.

Men det varierar väldeliga — snabbast rör sig Pluto anmärkningsvärt nog genom Skorpionen, just det stjärntecken planeten sägs härska över, vilket tar blott elva år, och långsammast genom det diametralt motsatta Oxens stjärntecken på 32 år. Detta beror på att planeten inte rör sig cirkulärt runt solen, utan elliptiskt, med sin högsta hastighet när den är som närmast solen och sin lägsta längst bort från den. Den snabbaste punkten i banan, när det vänder från acceleration till retardation, kallas perihelium, dess motsats — 180° därifrån — kallas aphelium, och är den långsammaste delen av banan.

När Pluto är som närmast solen — i Skorpionen — är dess bana faktiskt innanför Neptunus. Det skedde senast under 1980-talet. Neptunus har en bana som är nästan cirkulär, så där varierar hastigheten bara marginellt. Hur utdraget elliptisk — så kallat excentrisk — en bana är, avgör hur mycket dess hastighet varierar under ett varv runt solen. När dess excentricitet är 0 betyder det att dess bana är exakt cirkulär, därmed är dess hastighet helt jämn. Värdet är alltid under 1. De mest excentriska banorna har i tur och ordning Pluto, Merkurius och Mars, de minst excentriska Venus, Neptunus och jorden.

Planeternas hastighet runt solen:

  Hastighet Excentricitet Perihelium
Merkurius
Venus
Jorden
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
0,24 år
0,62 år
1,00 år
1,88 år
11,86 år
29,46 år
84,01 år
164,79 år
247,7 år
0,2056
0,0068
0,0167
0,0934
0,0485
0,0556
0,0472
0,0086
0,2500
17° Tvillingarna
11° Lejonet
13° Kräftan
  6° Fiskarna
14° Väduren
  3° Kräftan
20° Jungfrun
14° Oxen
13° Skorpionen

De kvicka planeterna närmast solen har förstås sina cykler, om än raska, men eftersom de upprepas med sådan fart är det inga stora, varaktiga skeden de representerar i sina förlopp. Det gör däremot de yttre planeterna, som bör beaktas omsorgsfullt när framtiden ska förutsägas.

Ett slående exempel är när Pluto 1983 gick in i Skorpionens stjärntecken, som planeten sägs härska över och därmed göra sig särdeles kännbar i. Det var första gången som detta skedde sedan Pluto 1930 blivit upptäckt. Samma vecka började Nato placera ut Pershingrobotar i Europa, vilket förkortade den tid för svarseld som Sovjet hade från — om jag minns rätt — sådär en halvtimme till blott några minuter. Tredje världskriget syntes därmed ha kommit förfärligt mycket närmare. Skorpionen står visserligen för hot och hemskheter, men mer i det outtalade, mer som just hot än realitet — likt hunden som skäller värre än den bits. Robotarna lär numera ha monterats ner, utan att ha kommit till användning annat än som just hot. Det är snarare i Skyttens stjärntecken som Pluto leder till tydliga utbrott — och där befinner sig planeten från 1995 till 2008.

Plutos illavarslande betydelse understryks också av att planeten gick in i Kräftan samtidigt som första världskriget begynte, 1914, och i Lejonet 1939 när andra världskriget startade. Sedan dess har dock Pluto hunnit byta zodiaktecken fyra gånger utan att något nytt världskrig har brutit ut — om än det ibland varit skrämmande nära.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011