av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Politiken:
Pluto
Pluto Eftersom Pluto är både betydelsefull och drastisk, kan det vara intressant att se dess karakteristiska effekter genom hela zodiaken — i all hast. Förutom politik och samhällsdynamik spelar Pluto roll för andra typer av omvälvande, genomgripande händelser — såväl av emotsedd som fruktad natur. Det allmänna hälsoläget drabbas också, speciellt när det gäller allvarliga sjukdomar och hälsorisker — också de med hög risk för fatal utgång.

Under tiden i Skorpionen, som styr sexualiteten, har AIDS förstås varit den stora faran, men från och med 1995 bör den avklinga (i alla fall som rubrikstoff och samhällsinfluens) och Skytten antyder att nästa hälsovåda är kopplad till synen. Kanske det tynande ozonlagret gör solljuset skadligt för våra synorgan, kanske också det ökade användandet av bildskärmar visar sig vara menligt för våra ögon, sammalunda med mobiltelefonerna?

Det skiljer sig lite från en astrolog till annan, hur zodiakens stjärntecken ska kopplas till kroppens olika delar och organ, men här är en sammanställning som jag favoriserar, speciellt med tanke på Plutos inverkan.

Årtal för planetens närmaste inträde i de olika stjärntecknen har också angivits — lägg märke till att båda världskrigens utbrottsår är sådana övergångar.

När det gäller planetens inträde i varje stjärntecken anges årtalet för det definitiva inträdet, alltså när retrograd rörelse inte längre kan få den att (från jorden sett) backa ända tillbaka till föregående stjärntecken.

Pluto i zodiaken:

  Från Kroppsdel Politik
Väduren
Oxen
Tvillingarna
Kräftan
Lejonet
Jungfrun
Vågen
Skorpionen
Skytten
Stenbocken
Vattumannen
Fiskarna
1823
1852
1884
1914
1939
1957
1972
1984
1995
2008
2024
2044
huvud, muskler
hörsel, strupe
andning
hud
hjärta, blod
magsäck
tarmsystem
könsorgan
syn
rygg, benstomme
leder, extremiteter
nervsystem
konflikt
stagnation
lättsinne
engagemang
dominans
revision
traktat
hot
uppror
tillväxt
ideologi
uppoffring

Det är viktigt att förstå planetens vandring genom zodiaken som en process, där en tendens inom sig föder en annan — som något av dess motsats eller reaktion — och därefter nästa i reaktion på den, och så vidare. Förloppet är tydligt och begripligt såväl i tiden som vid en betraktelse på avstånd.

Sålunda betyder det vad gäller Plutos avtryck på politiken, att Vädurens konfliktfyllda tid följs av Oxens stagnation, sedan ett lättsinnigt uppbrott därifrån, följt av ett innerligt engagemang, i sin tur ersatt av dominanta ledare, vilkas positioner ifrågasätts och bryts upp i följande period, varefter en noga formulerad ordning tar vid, som med tiden kräver hot för att fortsätta att råda, och därigenom provocerar fram uppror, vilket öppnar vägar för uppbyggnad och tillväxt, som sedan ifrågasätts utifrån ideologiska perspektiv, där slutsatserna leder till uppoffringar och viss upplösning — en period som i sin förlängning framkallar konflikt, varvid nästa varv genom zodiaken begynner.

På liknande vis kan en följd spåras i varje planets färd genom zodiakens tolv stjärntecken.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011