av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Tre horoskop
för nya millenniet
Alltid när förutsägelser ska göras om tvåtusentalet, är det tre sorters horoskop man kan ta till användning: världshoroskopet för millenniet, enskilda länders horoskop, samt dessa länders horoskop för millenniet. Därutöver studeras mestadels de yttre planeternas cykler och aspekter med varandra, även deras långtida aspektcykler, likaså tidsåldrarnas förlopp — under 2000-talet alltså slutet på Fiskarnas och början på Vattumannens tidsålder. Dessa ingredienser behöver tolkas såväl var för sig som sammanvägt.

Om de tre sorterna horoskop bör följande bli sagt: de har förstås sina specifika inriktningar, sina respektive styrkor och svagheter. Som alltid i astrologin avgörs dessa egenskaper av vilka ögonblick och platser de baserats på. Därför måste varje horoskopstudium inledas med en kort redogörelse för vad horoskopet baserats på och vad detta säger om dess ämnesfält, giltighetstid och tillförlitlighet.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011