av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Världshoroskop
för millenniet


Millenniehoroskopet.
Världshoroskopet för 2000-talet, baserat på det nya millenniets startögonblick — nyårstolvslaget den 1 januari 2000. Innanför cirkeln med zodiakens tolv stjärntecken markerar siffrorna de tolv astrologiska husen. Planeterna i solsystemet har sina egna symboler och i den innersta cirkeln markeras aspekter, särskilda vinklar, mellan dem.

Det jag kallar världshoroskopet för millenniet är ställt för själva nyårsklockslaget den 1 januari år 2000 då det nya millenniet startar. Somliga menar att det egentligen inte har sin början förrän år 2001, eftersom nollan inte riktigt kan räknas — det är hårklyverier, i synnerhet som det ju heter 2000-tal, och vilket millennium kunde då år 2000 bättre passa till? Förståsigpåarna kan väl vänta ett år till med Champagnen — jag misstänker att de är exakt desamma som insisterar på att vi ska säga "tjugohundra" i stället för att glatt frossa i det mer imponerande "tvåtusen". Nå, för världen i övrigt börjar det hela klockan 00.00 den 1 januari år 2000.

Det är å andra sidan ingen enhetlig tidsangivelse — det tar 24 timmar innan hela jorden har upplevt klockslaget. Vilken klocka är då rimligast för ett världshoroskop? Naturligtvis den som hela världen använder som utgångspunkt — GMT, Greenwich Mean Time. Därmed är något om platsen för horoskopet redan givet: det måste vara longitud 0°, som är längdgraden för Greenwich i England. Men vi behöver också en latitud. Orten Greenwich, på latitud 51,5°N, kan ju tyckas nära till hands, men även om orten är origo för longituder är den inte det för latitud, där ekvatorn är utgångspunkt. Ett världshoroskop måste utgå från både longitud och latitud 0° — en punkt på jordklotet som ligger i den Atlantiska oceanen, närmare bestämt Guineabukten vid den afrikanska kontinentens midja. Närheten till Afrika har en poäng, eftersom denna del av världen sägs vara hela mänsklighetens vagga, men det väsentliga är att hela världen där har utgångspunkten för sin geografiska orientering.

Därmed blir det inte svårt att fastställa begränsningarna hos horoskopets giltighet. Det kan bara gälla för länder och världsdelar som använder samma utgångspunkt, vilket i dagsläget torde vara näranog vartenda rike på jorden. Det kan också bara gälla så länge världen håller fast vid denna geografiska utgångspunkt och denna startpunkt för dygnsindelningen. Om något av detta ändras upphör omedelbart det här världshoroskopet att gälla.

Det finns också en faktor till för just detta horoskop. Det baseras på kl. 00 den 1 januari år 2000, ett datum som i vår tideräkning innebär ett nytt millennium, men endast så länge vi håller fast vid denna tideräkning, som tar sin start i Fiskarnas tidsålder — kanske är det dags för en ny tideräkning när Vattumannens tidsålder inleds, sådär i mitten på 2100-talet? Om så sker upphör också detta horoskop att gälla. En astrolog måste bekänna att risken är överhängande.

Ett horoskop för år 2000 är intressant på så vis att det automatiskt även är ett horoskop för det nya århundradet, det nya decenniet, samt det nya året. De har ju alla samma startögonblick. Såsom årshoroskop är det förstås aldrig giltigt längre än till nästa år, dito med decennium, århundrade och årtusende. Men det antyder också — vilket är ytterligt intressant för oss — att årtusendets första år kommer att i viss mån vara ett slags snabbversion av hela millenniet. Det gäller förstås endast horoskopet i sig, alla transiter undantagna. Vad som astrologiskt skiljer år, decennium, sekel och millennium åt är alltså inte deras horoskop, utan deras transiter — stjärnhimlens fortsatta rörelser jämfört med horoskopet.

Det som sägs av horoskopet i sig är ändå en hel del, så år 2000 bör därmed vara en utmärkt skiss för millenniet, ett slags miniatyr, där de egenskaper som horoskopet påvisar kommer till uttryck och därmed ger oss en praktisk fingervisning om hur det fungerar — ett försöksdjur för millenniet, om man så vill. Man måste då bara komma ihåg att i en sådan studie undanta det som är transiternas inflytande under året, eftersom de är unika för den perioden och inte speglar vad som därefter komma skall.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011