av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Nya millenniet
Världshoroskopet


Millenniehoroskopet.
Världshoroskopet för 2000-talet, baserat på det nya millenniets startögonblick — nyårstolvslaget den 1 januari 2000. Innanför cirkeln med zodiakens tolv stjärntecken markerar siffrorna de tolv astrologiska husen. Planeterna i solsystemet har sina egna symboler och i den innersta cirkeln markeras aspekter, särskilda vinklar, mellan dem.

Vad är det ställt på?

Världshoroskopet för det nya millenniet är ställt på den 1 januari år 2000 kl. 00:00 GMT och de geografiska koordinaterna longitud 0°0 och latitud 0°0. Ögonblicket för nyåret ger ett horoskop som berättar om såväl det kommande året, som årtiondet, århundradet och årtusendet. Eftersom det är ställt för normaltidens internationella utgångspunkt, Greenwich Mean Time, samt även det geografiska koordinatsystemets origo, gäller det för hela världen, som ju gemensamt tillämpar dessa referenspunkter. Dess perspektiv är framför allt just det internationella, världen som en helhet och en gemensam scen för alla dess länder.

Hur länge gäller det?

Horoskopet upphör att gälla om tideräkningen ändras, så att året upphör att kallas 2000 — även om detta sker långt i efterhand. Det förlorar också sin betydelse om världen byter geografiskt koordinatsystem, så att dess longitud och latitud inte längre är utgångspunkt för platsangivelse på vår jord. Om ingen av dessa två ändringar äger rum, gäller horoskopet fram till nyåret 3000.

Det är dock förstås så att horoskopet som en bild av det enstaka året 2000 upphör vid nyåret 2001, av decenniet vid nyåret 2010, och av seklet nyåret 2100. Observera att år 2000 bör visa tydligt prov på allt det som sägs om världshoroskopet i sig - men inte dess transiter. För övrigt blir alltså år 2000 ett slags genrep för hela millenniet.

Formellt — så att säga strikt matematiskt — är det så att det nya millenniet börjar år 2001, men världsomspännande praxis visar tydligt att all symbolisk betydelse läggs vid år 2000, där ju tusentalsindikatorn tar sitt skutt. Vår tideräkning är annars ytterligare komplicerad genom det faktum att den inte börjar år 0, utan år 1 — frälsarens första år på jorden, som den kristna kyrkan såg det. Året dessförinnan är 1 före Kristus, alltså inte 0.

Vi måste göra en reservation beträffande giltighetstiden för världshoroskopet: att döma av Fiskarnas tidsålders start med en ny tideräkning, är det fullt rimligt att tänka sig att också Vattumannens tidsålder inleds med en ändring av just tideräkningen — varvid detta världshoroskop genast upphör att gälla. Det skulle i så fall kunna komma att ske redan omkring år 2160, eller noga räknat, om tidsåldern startar med konjunktionen Uranus och Neptunus i Vattumannen, år 2165 — torsdagen den 17 januari, då faktiskt också Merkurius befinner sig i konjunktion med de två planeterna, medan det för solen återstår 9 dagar innan den förenas med dem.

Världshoroskop för andra årtal

Eftersom världshoroskopet upprättas vid en bestämd startpunkt för den cykliska period som vi kallar ett år, dessutom på de bestämda koordinater som vi använder som jordklotets origo, finns det flera ting i horoskopet som förblir desamma, oavsett vilket år man ställer horoskop på: solens position på cirka 10° Stenbocken, i opposition till MC på cirka 10° Kräftan, samt båda dessa i kvadratur till ascendenten på ungefär 10° Vågen (vilket också gör hela hussystemet närmast identiskt). De övriga planeternas positioner skiljer sig dock från år till år.

Dessa likhet — och skillnader — bör man hålla i minnet vid tolkning. De inträdde förstås när världen började tillämpa just denna tideräkning, den Gregorianska, vilket tyvärr inte skedde samfällt. Det konstruerades år 1582 på order av påven Gregorius XIII, för att den tidigare — Julianska — kalendern (införd av Julius Caesar år 45 f.Kr.) inte var lika precis i förhållande till solåret, den skapade en förskjutning med en dag per 128 år, vilket vid Gregorius tid hade hunnit bli ett fel på nästan två veckor. Samtliga katolska länder införde genast nyordningen, genom att 1582 göra den 5 oktober till den 15 oktober, men det dröjde innan alla länder hade infört denna nyordning — i Sverige skedde det först 1753 genom att de sista elva dagarna i februari ströks, i Ryssland inte förrän 1918. Också vad gällde vilken dag som skulle räknas som nyårsdag skilde sig många länder åt. Därför är det inte alldeles astrologiskt korrekt att upprätta ett världshoroskop på Gregoriansk kalender före, säg, 1900-talet. Kalendern var helt enkelt inte en självklar världsangelägenhet dessförinnan.

Världshoroskopet för 1900-talet är dock rimligt att basera på denna kalender, och det är därför detta — jämte hela seklets alla års- och decenniehoroskop — som har slående likheter med det nya millenniets. Man kan därför säga att de tendenser som beskrivs av hussystemet, sol och MC tog sin begynnelse under de århundraden då den Gregorianska kalendern infördes mer och mer, med definitiv allmängiltighet först i och med 1900-talet.

Dygnets uppdelning och start i Greenwich, GMT, stadfästes först år 1884, genom en internationell överenskommelse. I historien har annars lokal tid tillämpats över hela världen, på så vis att solens bana på himlen över varje enskild plats avgjorde hur klockan ställdes. Med järnvägen och nödvändigheten av fasta tidsangivelser över stora avstånd, infördes normaltider efterhand. Därför är det knepigt att upprätta horoskop över tidpunkter före 1900-talet — man behöver veta vad för tidsangivelse som praktiserades vid det specifika datumet på orten i fråga.

Sammanfattningsvis har den mänskliga civilisationens historia varit sådan, att det egentligen bara är i och med 1900-talet som ett världshoroskop alls har kunnat upprättas. Dessförinnan har världen varit alltför stor och heterogen, inte bara vad gäller tidsangivelser, utan överlag vad gäller politik, samhällsliv och allt som rör den mänskliga kulturen.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011