av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Det mest utmärkande:
världshoroskopets helhet
Världshoroskopet för millenniet har en ganska god spridning av planeter, om än majoriteten av dem huserar i horoskopets nedre halva — första till 6:e huset — som är den dolda delen av stjärnhimlen, under horisonten. Dit hör sådant som är personligt och privat, i motsats till det utåtriktat offentliga. Det kan alltså med en gång sägas att millenniet kommer att vara av större vikt i detta perspektiv, och inte lika mycket i det sociala, internationella spelet.

Märkbart är också det ovanligt stora antalet aspekter i horoskopet, inalles 16 stycken. Normalt, när det beräknas på fem olika aspekter och en tolerans om 4°, brukar det sällan överstiga tio, ofta färre än så. Exempelvis har världshoroskopet för år 1900 tio aspekter. Aspekterna knyter ihop planeternas verkande krafter till samband och komplexa orsaksrelationer, där den ena sidan av aspekten initierar uttryck i den andra och omvänt. Ju fler aspekter, desto mer komplicerat sådant mönster av orsak och verkan mellan olika egenskaper. De brukar också om de finns i stor mängd skapa nyansering och mognad i planeternas uttryck, så att händelseförlopp får en både intressantare och mildare form. Få och enhetliga aspekter, däremot, brukar antyda rigiditet, rentav fanatism.

Aspektmönstret hos världshoroskopet signalerar alltså redan vid första påseende att millenniet kommer att kännetecknas av sofistikerade händelseförlopp och utvecklingskedjor, med många bakomliggande motiv och ändamål, så att sällan en enda händelse eller vilja kan åstadkomma särskilt mycket. Genom sin komplexitet blir systemet stabilt.

Det bådar ju gott.

Det viktigaste: horoskopets tyngdpunkter

Ofta markerar ett horoskops konjunktioner särskilda tyngdpunkter, faktorer av särskild betydelse och genomslagskraft - men trots att världshoroskopet år 2000 har särdeles många aspekter saknas konjunktioner helt. Det påvisar återigen att de dominerande, enhetliga krafterna inte kommer att känneteckna tvåtusentalet. Så här fördelar sig aspekterna:

Aspekter i världshoroskopet år 2000:

  Vinkel Antal
Konjunktion
Opposition
Trigon
Kvadratur
Sextil

180°
120°
90°
60°
0
3
3
3
7

Den tydliga övervikten av sextiler är både intressant och lovande — sextilerna är de milt kreativa, välgörande aspekterna, som får två olika krafter att samverka och inspirera varandra. Det gäller i smått hellre än i stort, behagligt snarare än krävande. än en gång visar horoskopet på en mildhet hos millenniet.

Eftersom sextilen är så gott som den svagaste aspekten, fast den i sin vardaglighet brukar ta sig tydliga uttryck, är det sällan sextiler som markerar ett horoskops tyngdpunkter. Oppositionen är efter konjunktionen den starkaste aspekten, och här finns tre: sol-MC (Medium Coeli), måne-Saturnus, samt Neptunus-månknuten. De är rimliga kandidater för tyngdpunkter.

Solen är i varje horoskop en självklar dignitet, men långt ifrån alltid särskilt verksam i horoskopet. Här syns dock solen ha en aktiv och väsentlig roll, med oppositionen till MC och vidare en trigon till Saturnus, kvadratur till ascendenten och sextil till månen. Solens position är också intressant i sig, strax under en grad från att gå in i 4:e huset. Solen är definitivt en betydande tyngdpunkt i detta horoskop.

MC, som solen bildar sin opposition med, syns också ha en särdeles betydelse med sina lika många aspekter — de är utöver nämnda opposition en trigon med månen, en kvadratur till ascendenten och sextil till Saturnus. Märk hur MC och solen knyts ihop också via sina övriga aspekter — båda är länkade till samma planetpunkter: ascendenten, månen och Saturnus. Det händer i och för sig lätt just vid opposition — upprepas sålunda av månen och Saturnus, som befinner sig i opposition till varandra och även i övrigt aspekterar till samma planeter — men det är inte ofrånkomligt.

Månknuten och Neptunus skiljer sig på den punkten åt, fast de är länkade i opposition.

Vi har här i alla fall funnit två tydliga tyngdpunkter: solen och MC, samt två till som är starkt länkade till dem: månen och Saturnus. De övriga planeterna spelar förstås också sina roller, men dem kommer vi till senare.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011