av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Vattumannens tidsålder:
folklig lärdom
Vid starten för det nya millenniet befinner sig den sideriska vårdagjämningspunkten, som styr tidsåldrarna, ungefär på 2° Fiskarna, alltså i världshoroskopets femte hus, dryga fyra grader från Mars. Positionens betydelse är vag och ska inte tolkas med större ambitioner — det hade förstås varit en helt annan sak om den till exempel varit i konjunktion med Mars. Dock befinner sig punkten i nära sextil med Merkurius, som befinner sig på 1° i Stenbocken och i 3:e huset, samt i lika nära kvadratur med Venus i Skytten och 2:a huset.

Eftersom den sideriska vårdagjämningspunktens förflyttning baklänges genom zodiaken beskriver de stora, verkligt långtida förloppen i världen, blir till och med ett millennium en ganska kortvarig period i sammanhanget. I världshoroskopet för det nya millenniet ska punktens läge och fortsatta förflyttning närmast tolkas som ett uttryck för hur det storskaliga historiska förloppet förhåller sig till skeendena inom detta årtusende.

Sålunda, när millenniet inleds, är det inom fritidssektorn som sådant sker, vilket kommer att ha störst betydelse för tidsålderförloppet. Ovan har ju ordats mycket om den folkliga strävan att förkovras och nå insikt, som fritiden i hög grad ägnas - och det passar som hand i handske på det faktum att vi närmar oss Vattumannens tidsålder, som just handlar om kunskap, insikt och lärdom. Det är intressant att det inte är inom högre skolväsende eller för den delen något av statsmakternas officiella organ som det tidsålderstypiska gör sin entré, utan hos vanligt folk på deras fritid, inom konst och kulturliv — alltså utanför den etablerade lärdomens domäner. Därmed finns det skäl för den inom New Age närda förhoppningen att så kallat alternativa kunskaper — förkastade av de formella vetenskaperna — kan komma att spela en framskjuten roll under Vattumannens tidsålder. Över huvud taget kommer tidsåldern att vara en väsentligare sak för gemene man och folks privata sfär, än för överhet och samhällsapparatur.

Sextilen med Merkurius visar att nya samspråks- och kommunikationsformer under millenniets första århundraden kommer att spela en positiv roll i framväxten av de perspektiv och idéer som ska känneteckna Vattumannens tidsålder. Kvadraturen med Venus visar däremot att den tilltagande individualismen och människors oberoende välstånd tenderar att vara en belastning, en faktor som gör den nya tidsålderns framväxt svårare — men också just därigenom stimulerar och skärper den. Kort uttryckt kan välståndet leda till lättja men med det goda att bara det verkligt intressanta förmår entusiasmera folk.

Ingången i Vattumannens tidsålder sker noga räknat på 2160-talet, vilket bland annat riskerar att initiera en ny tideräkning och därmed göra detta världshoroskop för tvåtusentalet om intet i samma ögonblick. Försåvitt det inte sker fortsätter horoskopet att gälla och visar då att tidsåldern som ovan sagt spelar långt större roll i de folkliga, privata kretsarna än de officiella, och långt mer i fritids- och kulturliv än i lärosäten.

Vattumannen
Stjärnbilden Vattumannen. Astrologer är ytterst oeniga om när Vattumannens tidsålder inträder — föreslagna datum löper ända från 1700-talet fram till mitten på det nya millenniet. I denna bok föreslås att starten sker cirka år 2160. Bilden är en detalj från Heis stjärnkartor, hämtad ur "Stjärnhimlen sedd genom en teaterkikare" av Garrett P. Serviss, 1912.

Ett slags crescendo för tidsåldern, just vad gäller dess främsta kännetecken kunskap och insikt, bör vara när vårdagjämningspunkten går i konjunktion med världshoroskopets Uranus på 15° Vattumannen, också i 5:e huset. Eftersom Uranus härskar över detta stjärntecken och dessutom i sig själv representerar insikt och högre lärdom, kan knappast tidsåldern bli mer accentuerad än då. Det sker dock inte förrän på 3200-talet, alltså efter det millennium vi håller oss till och då gäller ju inte längre 2000-talets horoskop, varför en tolkning blir minst sagt osäker (i 3000-talets horoskop befinner sig Uranus i stället i Stenbocken, medan Venus och månen är i konjunktion på 14° Vattumannen, alltså blott en grad från ovan nämnda Uranusposition — vilket antyder att tidsålderns höjdpunkt snarare blir 3300-talet).

Den sideriska vårdagjämningspunktens gradvisa närmande till Uranus under hela millenniet kommer ändå att innebära en tydlig stegring av insikter och kunskapshämtning under hela perioden, där detta anade framtida crescendo utgör en morot, en lockelse som väcker och underhåller människors kunskapstörst - förnimmelsen av att det stora genombrottet är runt hörnet.

Planeten Mars kommer dock punkten att hinna möta och passera under detta millennium — närmare bestämt omkring år 2340. Då sker med kraft i folkdjupen en omvälvning som hör Vattumannens tidsålder till och går i förening med den, vad de mäktiga än anser om saken. Det är något av en kunskapsrevolution som sker hos allmänheten, där folkviljan okuvligt tar nya perspektiv till sig och förkastar föråldrade lärdomar, slänger meningslösa doktriner, vägrar att låta sitt tänkande styras av annat än egna insikter och klargöranden.

Det sker med eftertryck och borde sätta sina tydliga spår i allt vad kunskap och tanke heter, samt hur och av vilka dessa storheter får sin inriktning — mestadels kommer allt väsentligt ur folkdjupen.

Vattumannens tidsålder må ha begynt redan hundratalet år innan dess, men det är med denna omvälvning inom tänkandet som dess anda förankras hos mänskligheten och envar uppfattar att en ny tidsålder verkligen är inne.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011