av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Resumé:
millenniets huvuddrag
Det är lätt att gå vilse i den skog av förutsägelser som astrologins alla beståndsdelar ger för det nya millenniet. Man behöver spåra de enstaka röda trådar som sätter mest karaktär på eran, och låta annat sjunka tillbaka till de underordnade roller som astrologin antyder att det har.

Då är det viktigt att förstå de vilseledande egenskaper som nuet besitter — för stunden är det mycket som verkar vara av alldeles kolossal betydelse, men redan på ett år kan allt vara glömt, och även om minnet blir kvar är det inte alls säkert att den långtgående betydelsen väger särskilt tungt. Till exempel hör krig till sådana händelser som i samtiden är allt annat överskuggande men i det långa loppet så gott som alltid förlorar reell betydelse för historiens förlopp. Krig är bullriga, smärtsamma sätt att åstadkomma näst intill ingenting på.

I stället kan händelser som i nuet syns perifera och försumbara, med tiden visa sig vara omvälvande. Det är så mycket i historien som börjar minimalt, för att i det långa loppet växa till laviner. Se exempelvis vad ett litet virus kan ställa till med, hur lokalt det än i början härjar, och vilken mänsklig uppfinning har inte startat som föga mer än en lustighet för den oanande omgivningen, kanske också för uppfinnaren själv? Jag misstänker att det är något av en grundlag för samhällsskedet, att det allra viktigaste alltid börjar ske i periferin — där ytterst få i begynnelsen ens lägger märke till det.

Man kan tala om en civilisationens tröghetslag — plötsliga stötar flyttar inte samhällskroppen ett endaste dugg, medan en stilla, ständig nötning från dess yttersta gränstrakter med tiden sätter hela kolossen i rörelse, ger den dess riktning och avgränsar dess framtida möjligheter.

Det mest signifikanta för framtiden ska alltså sökas i nuets periferi, inte dess huvuddrag.

Ändå är det för oss alla idag tydligt vad världshoroskopet också betonar som ett väsentligt inslag för framtiden: allt som rör kommunikation och information. Vi är verkligen på väg in i det extrema informationssamhället — ja, det är en utveckling som kan sägas ha varit igång sedan den första konjunktionen Neptunus-Pluto i Tvillingarna, alltså sekelskiftet 1400, och som kommer att fortgå fram till sådär 8000-talet. Ett crescendo för hela denna kommunikationens epok torde uppstå runt år 3368 — alltså utanför denna boks räckvidd.

För nya millenniet är denna framväxt av informationssamhället en strävan mot nya perspektiv, bort från gamla begränsningar eller fåror. I detta spelar förstås Vattumannens tidsålder en avgörande roll, när den på allvar begynner under andra hälften av 2100-talet. Kommunikationsflödet och dess nya former utgör skarpa verktyg för de vågor av folkbildning, av allmänhetens strävan efter förkovran, som tidsåldern initierar och fortlöpande stimulerar.

Det är också tydligt i världshoroskopet att denna folkbildning sker i opposition mot ledarskiktet, som nog hellre hade behållit sina undersåtar i ett tillstånd av begränsade insikter. Överheten visar sig igen och igen vara ovillig att acceptera denna utveckling — motarbetar den inte så sällan — men till föga gagn. Varken kunskapen eller strävan efter den är lätt att snärja, hur mycket makt man än har till sitt förfogande — det kan gå en stund, men snart är den stunden över och har inte ens bromsat upp processen märkbart.

Det är ju även i vår tid tydligt att makt kräver kunskap i alltmer omfattande grad och gärna använder denna omständighet som sitt berättigande. Om folket har samma kunskaper som sina styrande, hur ska då styret motiveras?

Gradvis under millenniet blir denna paradox en realitet och undergräver maktens fundament, dess förmåga att isolera och fjärma sig, att ta sig rätt. Jag vågar hoppas att demokrati därmed ska bli en genomgripande realitet — om än det kan ta så gott som hela millenniet, och vägen dit har inslag av betydligt kärvare styrelseskick.

En omvälvning av inte mindre intresse är den som sker mellan könen — deras roller syns bli något av de omvända under det nya millenniet, vilket sker redan i dess inledning och sedan varar årtusendet ut. Allmänt uttryckt närmar sig kvinnor de individualistiska idealen och männen de kollektivistiska. Självförverkligande kommer att ses som ett kvinnligt uttryck, medan hem och familj i högre grad blir männens angelägenhet. Ett byte som inte precis kan beskrivas som en förbättring, men i alla fall en nyttig omväxling.

Kanske hänger det samman med den ovilja till äktenskapsband som en stor del av millenniet kommer att kännetecknas av. Folk är antingen motsträviga när det gäller att bilda fasta partnerrelationer, eller låter dylika lösa av varandra med sådan hög takt att de näppeligen kan rubriceras som fasta — och under de korta perioder de faktiskt varar är slitningar mellan de två äktenskapliga hälfternas individuella viljor hur vanliga som helst.

Men det traditionella äktenskapliga trohetsidealet återkommer gradvis, från 2600-talet och sedan i stigande grad fram till de sista decennierna på millenniet, då äktenskapliga band ses som rena nödvändigheten och åter anses ska bestå "intill döden skiljer dem åt".

Millenniehoroskopet.
Världshoroskopet för 2000-talet, baserat på det nya millenniets startögonblick — nyårstolvslaget den 1 januari 2000. Innanför cirkeln med zodiakens tolv stjärntecken markerar siffrorna de tolv astrologiska husen. Planeterna i solsystemet har sina egna symboler och i den innersta cirkeln markeras aspekter, särskilda vinklar, mellan dem.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011