av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Alternativa Sverigehoroskop
Det går inte riktigt att spåra ett datum för när Sverige blev till som en nation. Man måste förmodligen gå tillbaka till medeltiden eller än tidigare, beroende på vad man ställer för krav på landets geografiska omfattning i jämförelse med vår tids gränser.

Kanske ska man ta fasta på Olof Skötkonungs härskande över svear och götar runt år 1000, eller inrättandet av vår första svenska ärkebiskop år 1164 i Gamla Uppsala, möjligen någon tidpunkt under Folkungarnas styre mellan cirka 1200 och 1350, där många rikstäckande lagar stiftades — såsom Alsnö stadga 1280. Skåne blev inte svenskt förrän på 1600-talet, men såväl före som efter det seklet innefattade Sverige diverse olika territorier i Nordeuropa. Det rörde på sig en hel del, utefter hur framgångsrikt Sverige tog sig igenom diverse krig och erövringståg.


Kungariket — 1523Sveriges horoskop 1523. Horoskop för det svenska kungariket, ställt på den ungefärliga tidpunkt då Gustav valdes till kung, klockan 10 i Strängnäs den 6 juni 1523.

Gustav Vasa

En rimlig startpunkt för kungariket Sverige är i alla fall när Gustav Vasa enhällligt valdes till svensk konung, av riksdagen i Strängnäs den 6 juni 1523. Från detta datum var Sverige en enhetlig monarki, med Vasaätten på tronen ända fram till Bernadotte på tidigt 1800-tal — men även därefter är Sverige i allt väsentligt samma monarki som begynte med Gustav. Därför kan horoskopet för den 6 juni 1523 säga en hel del om nationen, så länge den fortfar att vara monarki — oavsett hur mycket eller lite kungen har att säga till om i praktiken. Detta horoskop fortsätter alltså att gälla genom varje regeringsform som inte innebär avskaffande av monarkin — vi vågar därför anta att det kommer att äga sin giltighet betydligt längre än Sverigehoroskopet baserat på 1974 års regeringsform.

Tyvärr har jag inte lyckats hitta ett exakt klockslag för riksdagsbeslutet i Strängnäs, som enligt de sparsamma källorna fattades på kyrkogården utanför domkyrkan strax efter den mässa som inleddes klockan åtta på morgonen och torde ha hållit på cirka en timma. Förhandlingen var kort, det mesta tycktes ha avgjorts under föregående dagars informella samtal. Det enhälliga valet av Gustav till kung bör alltså ha skett ungefär en timma efter mässan. En närmare tidsangivelse är svår att hitta, så vi får nöja oss med att uppskatta klockslaget för riksdagsbeslutet till cirka 10 på förmiddagen, men allt mellan sådär 9.30 och 12 är tänkbart.

Det blir alltså inte ett så precist horoskop att fixering av ascendenten eller MC, därmed inte heller hussystemet, låter sig göras riktigt betryggande — ascendenten för klockan 10 var 7° Jungfrun och klockan 12 ända framme vid 26° i samma tecken. Inte heller månens position går att bestämma säkrare än inom sådär en grads felmarginal, från knappa 24° till 25° Fiskarna - medan de övriga planeternas positioner inte förändras nämnvärt under dessa få timmar. Om vi sätter horoskopet till klockan tio är det hur som helst troligast att vi prickat någorlunda rätt.

Så här såg planetpositionerna ut för klockan tio på förmiddagen den 6 juni 1523:

Sveriges horoskop, 6 juni 1523 kl. 10 i Strängnäs:

  Position
ascendenten (AC)
Medium Coeli (MC)
solen
månen
Merkurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
  7° Jungfrun
26° Oxen
24° Tvillingarna
24° Fiskarna
  9° Tvillingarna
  9° Oxen
19° Jungfrun
  2° Fiskarna
  9° Fiskarna
  1° Tvillingarna
  8° Fiskarna (Retrograd)
15° Stenbocken (Retrograd)

Det är en slående koncentration av planetpunkter i Fiskarnas stjärntecken — även månknuten är där, på 12° — alltså summa fem av tretton punkter. Också Tvillingarna har en koncentration - tre av planetpunkterna befinner sig där. Återstår sedan fem: MC och Venus i Oxen, ascendenten och Mars i Jungfrun, samt Pluto i Stenbocken — alltså i de tre jordtecknen.

Ingen planet finns i något eldtecken, vilket tyder på ovilja till strid och konflikt. Förvisso var Sveriges krig många och hårda under i synnerhet 1600- och 1700-talet, men därefter har det varit mäkta lugnt. Vi är närmast unika med att inte ha befunnit oss i krig sedan början på 1800-talet. Inte heller har vi visat någon särskilt aggressiv utrikes- eller inrikespolitik. Sverige är mestadels fridsamt och tycks så förbli så länge vi behåller monarkin. Krigen har nog Pluto i Stenbocken legat bakom.

De många planeterna i Fiskarnas stjärntecken visar dessutom att sökandet, prövandet, självuppoffringen och ödmjukheten är typiska svenska drag. Här visar Jupiter att just denna attityd ger oss framgångar i arbetslivet — även när allt tycks vara en röra - och är den främsta vägen till lycka och välgång inom landet. Konjunktionen mellan Neptunus och Saturnus säger något om varför vi håller fast vid denna underdåniga attityd, även när vi har resurser till att ta i med andra tongångar — det är en smått religiös känsla av plikt och tradition som håller oss tillbaka, en föreställning om att ödmjukhetens goda överträffar varje belöning som de framfusiga kan lyckas roffa åt sig. Svensk lågmäldhet och lyhördhet blir därigenom ett slags recept för att finna vägen till ideal som det verkligen kan vara meningsfullt att efterleva, rättesnören som tål törnar och överraskningar i en föränderlig värld.

Månen i slutet på stjärntecknet visar dessutom att den svenska lågmäldheten innehåller en längtan, en osläcklig törst efter mening med livet, efter att finna de stora svaren, den varaktiga lyckan, den djupa tillfredsställelsen. Denna längtan är som en klåda i den svenska själen, och gör att varje ambition som gäller blott materiella ting aldrig i längden kan motivera svensk handlingskraft. Orken går ur oss om vi inte känner den inre tillfredsställelsen, och det gör vi sällan — fast vi jagar den ständigt, i synnerhet genom alla former av partnerskap och allianser.

Uranus, Merkurius och solen i Tvillingarna visar åter en lätthet, en ovilja till hårda tag. I stället är det tankeutbyte i lättsamma former som engagerar oss och som vi oftast lär oss excellera i. Diskussion om högt och lågt, ordväxling i avsikt att belysa och informera — både oss själva och andra. Svenskheten har en intellektuell slagsida, som framför allt håller sig informerad vitt och brett, men inte lika ofta tränger på djupet. Allmänbildning hör hit, flitig kommunikation såväl inom landet som med folk i andra länder. Där det samtalas internationellt är Sverige så gott som alltid representerat och gör sig hört, även om det inte alls lika ofta är de svenska orden som väger tyngst.

Kvadraturen till Neptunus och Saturnus visar att en drivkraft bakom Sveriges ständiga inblandning i den internationella debatten är en önskan om att övertyga ideologiskt, att tala till rätta — vilket röner måttliga framgångar, men hoppet förgås ändå inte. Sverige yttrar sig outtröttligt i alla frågor, med hopp om att åtminstone här och där, då och då, utöva ett visst inflytande, så att vi är delaktiga i att göra saker och ting på jorden lite bättre.

De fyra planeterna i jordtecken handlar om vårt materiella tillstånd, vår försörjning och industriella utveckling. Venus visar att Sverige har god hand med grundläggande försörjning, så att basbehoven tillgodoses och den allmänna ekonomin är hyfsad utan större besvär — vilket MC visar att vi själva är mycket medvetna om och anser vara något av en grund i svenskheten. Vi har det gott ställt och det fortsätter vi att ha, med små och få undantag.

Även när det är knapert lyckas Sverige försörja sig riktigt väl.

Pluto i Stenbocken visar på risker när Sverige satsar på större projekt — då brukar det mestadels rasa. Svenska materiella resurser må vara stora, men när de satsas på något riktigt stort går det inte så bra, även om till synes gyllene tillfällen plötsligt uppenbarar sig. Det blir sällan varaktigt. I stället visar trigonen till Mars i Jungfrun att den svenska förmågan är så mycket större när det gäller att ta vara på spillrorna efter ett sådant stort projekts sammanfall. Av resterna byggs raskt och envetet något varaktigt, om än mindre imponerande.

Svensk trägenhet och envishet är också något som Mars påvisar. Noggrannhet med detaljer, ett skarpt kritiskt sinnelag när det gäller hur slipstenar ska dras, som leder till pålitlig funktionalitet i så gott som varje svensk konstruktion. Med svensk arbetsinsats ska saker och ting bringas att tåla både väder och vind, varje mekanik ska vara så nära outslitlig som det bara går, en svensk apparat och ett svenskt bygge ska kunna monteras isär och ihop igen, med varje beståndsdel av samma höga kvalitet — såsom en kedja utan en enda svag länk.

Här finns alltså en materiell ordning som kontrasteras av en intellektuell osäkerhet. Att stå bastant med fötterna på jorden men med sinnet svävande i det blå.

Förra regeringsformen — 1809Sveriges horoskop 1809.
Sveriges horoskop för den föregående regeringsformen, av den 6 juni 1809. Den bröts upp genom nya regeringsformen 1974 och då upphörde detta horoskop att gälla.

Om horoskopet för 1809 års regeringsform behöver vi inte orda särskilt mycket, eftersom detta — till skillnad från horoskopet för 1523 — definitivt upphörde att gälla från och med den nya grundlagen på 1970-talet. Det har ändå en hel del att berätta om i första hand hur Sveriges politik och samhällsutveckling tog sig ut under de 165 åren mellan 1809 och 1974, vilket kan vara intressant att ha i minnet inför 1974 års Sverigehoroskop.

Den 6 juni 1809 befann sig planeterna tämligen utspridda över zodiaken. Här var faktiskt tre planeter i eldtecken — månen och Jupiter i Väduren, samt Neptunus i Skytten — vilket syns peka på ett större mått av aggressivitet än i 1523 års horoskop, men de tre planeterna är inga stridshingstar. De visar i stället på en längtan efter energisk aktivitet och omväxling, som märkligt ofta ger lyckosamma resultat, och en fantasi som siktar mot stjärnorna, mot fjärran mål och vita fält på kartorna. Det är den långsträckta fantasin som underblåser törsten efter fart och förändring.

Den planet som verkligen skulle leda till aggressivitet är Mars, som dock finns i Vågens stjärntecken, där balans och ordning är honnörsorden. Här ska inga cirklar rubbas, om de inte döms ut som olämpliga, och det man helst slåss för är principfasthet, att ingångna överenskommelser ska hållas och all sorts regler gälla.

Denna fasthet hos Mars befinner sig i kvadratur till Merkurius i Kräftan, som visar att även i det mest uppskruvade paragrafrytteri talas alltid i termer av omsorg och välvilja. Kanske är det som sägs sant, på sitt sätt.

Uranus — i trigon till Merkurius — befinner sig i början på Skorpionen, vilket innebär att Sverige under denna period framför allt vinner sina insikter inom de fält som är som mest obegripliga — bland undermedvetna känslor, outtalade ovissheter, sådant som allmänt anses vara till naturen lika oemotståndligt som obegripligt. Vi anar ett försök att med förnuftet kartlägga och därmed behärska själva ödet — vilket understryks av att Uranus blott befinner sig en handfull grader från månknuten i samma stjärntecken.

Ungefär samma avstånd är det mellan Saturnus och Neptunus, men den förstnämnda befinner sig i Skorpionen och den senare i Skytten, så där blir avståndet ändå betydande mellan dem. Saturnus markerar en frustration i det svenska sökandet efter plikt och tradition, det tycks som om gamla ordningar ställs på ända och inget längre riktigt är att lita på. Detta bidrar ofrånkomligt till den rastlöshet som månen — i trigon också med Saturnus — uttrycker.

Venus i Oxen visar på den svenska förmågan till välfärd, anständiga materiella omständigheter för envar — framför allt efter en lång och trägen ansträngning, eftersom planeten är i slutet på stjärntecknet. Venus har en opposition till Saturnus, varför denna välfärd blott kan framkallas om plikter försummas och de eventuella större ansvar som nationen kan tänkas ha ignoreras. När Sverige försöker förverkliga sina plikter brukar det i stället gå sämre med försörjningen.

Ja, detta är ett horoskop som blottar en hel del komplikationer och bekymmer, så vi ska kanske glädjas över att 1974 års regeringsform ändade det.

Nya regeringsformens startdatum — 1975Sveriges horoskop 1975.
Horoskop för den nya grundlagens ikraftträdande, den 1 januari 1975. Det visar framför allt hur det svenska folket drabbas och påverkas av regeringens beslut.

Det förekommer att astrologer inte väljer horoskopet för andra klubbningen av nya regeringsformen, utan hellre arbetar med ett horoskop ställt för den stund då denna grundlag trädde i kraft - alltså midnatten till den 1 januari 1995. Återigen måste platsen vara Stockholm, såsom Sveriges huvudstad, likaså upphör även detta horoskop att gälla när en ny regeringsform kommer, men då noga räknat när den träder i kraft, och inte när den beslutas. Där andra klubbningens horoskop berättar mycket om maktens korridorer, säger horoskopet över den nya regeringsformens startdatum i stället mer om hur effekterna av överhetens beslut återverkar på samhället. Det har förstås sitt tydliga intresse.

Man kan inte direkt påstå att detta horoskop uttrycker sig tydligare eller sannare om hur tillvaron för gemene man i Sverige kommer att gestalta sig — snarare får detta ses som ett givande komplement till andra klubbningens horoskop, där sistnämnda kan visa på orsaker och bakomliggande samband, medan det förstnämnda huvudsakligen visar på verkan och såväl anade som oanade effekter av initiativ som tas hos de beslutande organen. Det går att jämföra någorlunda med orsak och verkan, men bör inte tolkas alltför bokstavligt.

Horoskop för nya regeringsformens start, 1 januari 1975 kl.00:

  Position
ascendenten (AC)
Medium Coeli (MC)
solen
månen
Merkurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
  8° 12' Vågen
11° 59' Kräftan
  9° 54' Stenbocken
18° 34' Lejonet
16° 59' Stenbocken
23° 20' Stenbocken
14° 56' Skytten
13° 18' Fiskarna
15° 53' Kräftan (Retrograd)
  1° 53' Skorpionen
10° 26' Skytten
  9° 13' Vågen

Eftersom detta horoskop är upprättat för nyårsögonblicket har det vissa likheter med världshoroskopet, framför allt vad gäller solens, ascendentens, MC:s och hussystemets positioner. Planeterna hamnar dock helt annorlunda. Anmärkningsvärd är till exempel Pluto alldeles i starten på 1:a huset, bara en grad från ascendenten. Det visar en plötslig omställning, en överraskande vändning i hur omvärlden ser på svenskarna — en egenskap som inte normalt förknippas med vår nationalitet. Det första intrycket Sverige ger är ett av ordning och reda, men så blottar sig plötsligt en omvälvande omständighet av närmast revolutionärt slag. Det träder i kraft redan efter ett år, exempelvis genom den borgerliga valsegern 1976. Det är som om vi står i begrepp att helt byta nationalkaraktär, fast vi även efteråt ämnar uppträda som principfasta ordningsmänniskor — men med nya principer och en ny ordning. Ett systemskifte i attityder, om man så vill - hur mycket det sedan medför i realiteten går att ifrågasätta.

Aspekterna mellan Pluto och andra planeter i horoskopet borde här ge svar. De är många. Sextilen till Neptunus i Skytten och starten på 3:e huset visar att denna attitydförvandling både uppmuntras av och uppmuntrar de visioner om nya umgängen, nya samarbetsformer både inom och utom landet, som vi lockas av. Vi vill bryta loss ur gamla kända mönster, speciellt vad gäller umgänge och vardagsliv — och tar i detta uppbrott hjälp av Mars i samma hus — mot nya och större kretsar. Vi längtar efter den globala arenan, i stället för att som fordom hålla tillgodo med den egna förträffligheten. Detta understryks också av Mars trigon till månen i Lejonet och 11:e huset — Sverige trånar efter att spela en ledande, imponerande roll på den internationella arenan, och tar till krafttag för att öppna dörrarna för det.

Kvadraturen till solen i Stenbocken och starten på 4:e huset visar att denna attitydförändring framför allt skapar problem i familjelivet — ambitionerna att bygga ett hem i trygghet och vila i familjens sköte stämmer illa med omställningen. Hemmet är ändå en plats som svensken håller närmast helig och ägnar en stor del av sin tid och kraft, vilket visas av att även Merkurius och Venus finns där.

Sol och Merkurius i hemmets hus har en opposition till MC och Saturnus uppe i 10:e huset. Det visar att den svenska internationella ambitionen att verka beskyddande, likt en som vill ställa allt tillrätta, rimmar illa med hemlivets anspråk — vi uppträder utåt som om vi vill vara med och axla världens bördor, men frågan är om vi är beredda att göra detta på ens det minsta bekostnad av vår egen trygghet och välfärd. Våra egna hems lugna vrå får inte invaderas. Detta verkar i hög grad vara den motsättning som i våra dagar beskrivs som främlingsfientlighet — oron att vår internationella öppna inbjudan ska leda till att våra hem skingras.

Pluto och ascendenten har en kvadratur till MC och Saturnus, som berättar att även den överraskande omsvängningen i svensk attityd befinner sig på konfliktkurs med det svenska "världssamvetet" — kanske är det i realiteten mer ord än handling. Där den offentliga tonen är en av omvårdnad och engagemang blir tonen vid närmare påseende, i tätare kontakt, snarare en av fasta regler, där det som verkar vara kompromisser snarare är icke förhandlingsbara villkor.

Jupiter i 6:e huset och Fiskarnas stjärntecken spelar också en komplex roll i horoskopet. Inom arbetslivet råder en röra, ett gytter av omställningar och sökande efter nya, trovärdiga lösningar. Möjligheterna som dyker upp är hur många som helst, vilket bidrar till förvirringen men också gör att ett stort antal nya utkomstmöjligheter och arbetsmarknadsfält öppnar sig. Svensk arbetskraft syns vara kapabel till vilka omställningar som helst - och kommer att behöva denna kapacitet. Denna rörliga förmåga syns få sitt stöd i den trygga hemmiljö som svenskarna anstränger sig för att uppnå — trots hårt motstånd från andra samhällskrafter. Så länge hemmet och familjen inte rubbas tål svenskarna vilka andra anpassningar som helst.

Jupiters kvadratur till Neptunus visar ändå att den förvirrade arbetsmarknaden gör det komplicerat — men också nödvändigt — att söka nya umgängesformer inom främmande och större kretsar. Det är svårt för ett folk som i generationer varit ganska ovant vid umgänge, men det måste gå. Trigonen till MC och Saturnus understryker att den svenska anpassningsbarheten är ett starkt kort att spela med i de internationella sammanhangen - svenskar kan anpassa sig även till globala uppgifter och till ett arbetsliv som får allt färre gränser.

Slående likheter

De olika alternativa horoskopen för Sverige kan jämföras med varandra, vilket ger en bild av hur pass snarlika de må vara - därmed också Sveriges öde, oavsett vilka perspektiv på det som appliceras. Där visar sig slående likheter uppträda. Den mest anmärkningsvärda är ascendentens position, som syns envisas med att hamna i Jungfruns stjärntecken. I horoskopet för 1523 är ascendenten på 7° Jungfrun och i det för 1974 på 5° i samma stjärntecken — en skillnad på blott två grader. Även i 1809 års horoskop (beräknat på kl. 11) är ascendenten i Jungfrun, denna gång på 11°, alltså inte många grader från ovanstående positioner. Blott i horoskopet för den nya grundlagens ikraftträdande 1975 hamnar ascendenten utanför Jungfrun — fast inte särskilt långt - på 8° Vågen.

Att denna likhet gäller just ascendenten innebär förstås att hela husindelningen blir mycket snarlik för dessa horoskop, vilket betyder att de olika livsmiljöerna tenderar att ha samma karaktär, samma oförändrade grundegenskaper, tvärs igenom århundradena. Ascendentens position i sig visar den svenska attityden av flit, ordning, omsorgsfullhet och duglighet — en nationalkaraktär, om man så vill, av att vara "bror Duktig". Det är inte därmed säkert att vi allihop är sådana, men det är så vi svenskar plägar presentera oss, det är intrycket som vi vill ge andra.

Hur vi sedan uppfattar oss själva beskrivs närmast av Medium Coeli, som de båda viktigaste horoskopen för Sverige har mycket nära varandra. Eftersom MC har en bana genom dygnet som är kopplad till ascendentens är det skäl att räkna med samma överensstämmelse för båda punkterna i de alternativa horoskopen för Sverige.

Hos horoskopet för 1809 är MC i Tvillingarna och hos det för 1975 i Kräftan, medan det i både 1523 och 1974 års horoskop är i Oxen, dessutom på näranog samma position — 26° respektive 23°. Svensk självuppfattning är alltså i dessa båda fall ganska överensstämmande med vad man utger sig för att vara - både Oxen och Jungfrun är jordtecken, som handlar om händighet, duglighet och pålitlighet, att arbeta och orka göra det ihärdigt. Här har alltså den nya regeringsformens horoskop inneburit en återgång till den svenska självbild som horoskopet för kungariket visar.

Just dessa två horoskop, som nog kan räknas som de viktigaste för Sverige, har en mängd knytningar till varandra. Det äldre horoskopets koncentration av planeter i början på Fiskarnas stjärntecken — Jupiter, Saturnus och Uranus — motsvaras i det yngre av solen, Merkurius och Jupiter, om än sistnämnda är i slutet på Vattumannen. Merkurius är i mycket nära konjunktion med det förras Jupiter och solen med det förras Neptunus. Vidare är det äldre horoskopets Uranus i konjunktion med det yngres Mars, dess Venus med det yngres måne och dess sol med Saturnus. En rad andra aspekter binder ihop dem, men de är för många att gås igenom här — det räcker med att konstatera att betydande kontaktpunkter mellan de två horoskopen finns, om än med vissa olikheter också i dessa.

Deras likheter kan också konstateras vid respektive tolkning, 1523 års i det föregående och 1974 års i det följande.

De två viktigaste horoskopen för Sverige:

  6 juni 1523 27 feb. 1974
ascendenten (AC)
Medium Coeli (MC)
solen
månen
Merkurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
  7° Jungfrun
26° Oxen
24° Tvillingarna
24° Fiskarna
  9° Tvillingarna
  9° Oxen
19° Jungfrun
  2° Fiskarna
  9° Fiskarna
  1° Tvillingarna
  8° Fiskarna (R.)
15° Stenbocken (R.)
  5° Jungfrun
23° Oxen
  9° Fiskarna
12° Oxen
  3° Fiskarna (R.)
30° Stenbocken
  0° Tvillingarna
28° Vattumannen
28° Tvillingarna
28° Vågen (R.)
10° Skytten
  6° Vågen (R.)

Sveriges horoskop 1523 och 1974.
Sveriges horoskop 1523 och dess horoskop 1974 kombinerade, med det förstnämnda innerst och det andras planetpositioner markerade i den yttersta ringen. Aspekterna i den innersta ringen är de som finns mellan de båda horoskopens planeter.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011