av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Kalender för nya millenniet
Här är en kronologisk lista över de viktigaste astrologiska händelserna under hela 2000-talet. De är av tre typer: radix, som innebär progressioner och andra förutsägelsemetoder utifrån enbart millenniehoroskopet i sig självt, transit, som är planetpassager på stjärnhimlen över punkter i horoskopet, samt övriga — utan typbeteckning — som är stjärnhimlens egna planethändelser millenniehoroskopet förutan.

I spalten aspekt används förkortningar av utrymmesskäl. Husen betecknas H1 till H12, och då är det fråga om startpunkterna för dem. Planeterna anges med två bokstäver, såsom PL för Pluto och SO för solen. Månknuten skrivs MK. Även zodiakens tecken skrivs med två bokstäver, till exempel OX för Oxen eller TV för Tvillingarna — undantaget Skorpionen och Skytten, som skrivs SKO och SKY.

Aspekterna som tas med är antingen konjunktioner eller oppositioner, de förra markerade med bindestreck, de senare med tvärstreck. Hänvisningar till årshoroskopet för det enstaka året 2000, till decenniehoroskopet gällande de första tio åren, sekelhoroskopet gällande det första århundradet samt millenniehoroskopet i sin helhet, förkortas i tur och ordning årsh, dec-h, sekelh och mill-h.

Samtliga astrologiska begivenheter nedan finns beskrivna tidigare i boken, mestadels i kapitlen om världshoroskopet för det nya millenniet. I en del fall, då det är fråga om cykler som upprepas flera gånger under millenniet, är det oftast blott den första cykeln som beksrivits. För de allra kvickaste — transiter med Saturnus eller Jupiter — är det också i kalendern endast första cykeln som tagits med.

De aspekter som skrivits med fetstil är särskilt betydande eller märkbara i hur de tar sig uttryck.

De korta, stödordsmässiga förklaringarna vid varje aspekt är specifika för välrdshoroskopet, med hänsyn till de exakta positionerna och andra omständigheter i detta. De får sina ordrikare förklaringar på bokens tidigare sidor.


Kalender för nya millenniet

År, aspekt, nyckelord, typ

2000   H3-PL årsh Y2K kommunikationsgenombrott (7 januari)
2000   MÅ-åldern   accentuerad individualism
2000   SA-JU   materiell dominans   transit
2000   H5-UR årsh   självinsikt (17 februari)
2000   H3-PL dec-h   kommunikationsgenombrott (12 mars)
2001   H3-PL sekelh   kommunikationsgenombrott (25 december)
2001   H5-UR dec-h   självinsikt (våren)
2002   UR-MA   fritid uppmärksammas   radix
2004   NE-UR   inspirerade självinsikter   radix
2004   UR i FI   experimentell vetenskap
2008   PL i ST   tillväxtpolitik
2008   PL-ME   kommunikationsframsteg   radix
2010   NE-MA   inspirerat självförverkligande   radix
2012   NE i FI   finstämd konst
2012   UR i VÄ   initierande vetenskap
2013   PL/MC   folklig frigörelse   radix
2013   H5-UR sekelh självinsikt
2013   PL-SO   kommunikationsomvälvning   radix

2017   UR-JU   allianser uppmärksammas   radix
2019   H3-PL mill-h   kommunikationsgenombrott
2019   UR i OX   retrospektiv vetenskap
2020   SA-JU   dogmatisk dominans   transit
2020   PL-SA   rekonstruktionsbeslut   transit

2020   UR/MÅ   själviskhet avfärdas   radix
2020   UR-SA   plikter uppmärksammas   radix
2024   PL i VA   ideologisk politik
2025   PL-NE   förvandlat familjeliv   radix
2025   UR/VE   välfärd ifrågasätts   radix
2026   UR i TV   spekulativ vetenskap
2026   NE-SA   mani på utmaningar   transit
2027   NE i VÄ   expressiv konst
2028   UR/PL   anpassning undersöks   radix
2032   UR-SA   specialisering på lek   transit
2032   PL-UR   folkliga omvälvande insikter   radix
2032   UR/ME   elitistisk debatt   radix
2033   UR i KR   engagerad vetenskap
2034   UR/SO   överhetsfasoner   radix
2034   UR-MC   ledarskapsinsikter   radix
2036   NE-JU   fantasifullt samarbete   radix
2039   UR/NE   distanserad debatt   radix
2040   SA-JU   dominant rättvisa   transit
2040   NE i OX   traditionell konst
2040   UR i LE   kategorisk vetenskap
2041   PL-MA   folklig upproriskhet   radix
2041   NE/MÅ   lockande allianser   radix
2042   UR/UR   självmotsägande debatt   radix
2043   NE-SA   udda allianser   radix
2044   PL i FI   uppoffringspolitik
2045   UR/MA   folkligt ifrågasättande   radix
2046   UR i JU   systematisk vetenskap
2052   UR i VÅ   dogmatisk vetenskap
2052   NE/VE   världsfrånvändhet   radix
2053   PL-SA   beslut om trossatser   transit
2053   NE i TV   lättsam konst
2054   UR-AC   allmän förkovran   radix
2056   NE/PL   kommunikationskomplikationer   radix
2057   UR/JU   allianser ifrågasätts   radix
2059   UR i SKO   metafysisk vetenskap
2059   UR-MÅ   själviskhet uppskattas   radix
2060   SA-JU   mötesdominans   transit
2060   UR/SA   allianser avfärdas   radix
2061   NE-SA   parodierande mani   transit
2065   UR i SKY   nydanande vetenskap
2065   UR-VE   försörjning uppmärksammas   radix
2065   NE/ME   språkförbistring   radix
2067   UR-PL   kommunikationsidéer   radix
2067   NE i KR   känslosam konst
2069   NE-MC   förivrat ledarskap   radix
2069   NE/SO   orealistiskt ledarskap   radix
2071   PL i VÄ   konfliktpolitik
2072   UR-ME   språkliga framsteg   radix
2072   UR i ST   strukturell vetenskap
2074   UR-SO   meningsutbyte   radix
2079   UR-SA   specialisering på penetration   transit
2080   NE i LE   egensinnig konst
2080   UR-NE   åsiktsutbyte   radix
2080   UR i VA   innovativ vetenskap
2080   SA-JU   resonerande dominans   transit
2081   NE/NE   styrda visioner   radix
2083   UR-UR   insikter uppnås   radix

2085   NE/UR   gäckande ledarskapsvisioner   radix
2086   PL-SA   beslut om revansch   transit
2086   UR-MA   fritid uppmärksammas   radix
2088   UR i FI   experimentell vetenskap
2090   PL-JU   förändrade allianser   radix
2091   NE/MA   ledarskapets alienation   radix
2094   NE i JU   noggrann konst
2096   NE-SA   oppositionell mani   transit
2096   UR i VÄ   initierande vetenskap
2100   PL i OX   stagnationspolitik
2100   SA-JU   dominant agitation   transit
2100   UR-JU   allianser uppmärksammas   radix
2100   ME-åldern   utvecklade kommunikationer
2103   PL/MÅ   påtvingade allianser   radix
2103   UR/MÅ   själviskhet avfärdas   radix
2103   UR i OX   retrospektiv vetenskap
2104   UR-SA   plikter uppmärksammas   radix
2104   PL-UR   välståndsideologi   transit
2106   PL-SA   krävande allianser   radix

2108   NE i VÅ   symmetrisk konst
2109   UR/VE   välfärd ifrågasätts   radix
2110   UR i TV   spekulativ vetenskap
2110   NE-AC   fantasifull attityd   radix
2112   UR/PL   anpassning undersöks   radix
2115   VA tidsålder   beräknat på Juliansk kalender
2116   UR/ME   elitistisk debatt   radix
2117   UR i KR   engagerad vetenskap
2117   NE/JU   inspirerad individualism   radix
2117   PL-SA   reparationsbeslut   transit
2118   UR/SO   överhetsfasoner   radix
2118   UR-MC   ledarskapsinsikter   radix
2121   NE i SKO   mystisk konst
2122   UR-SA   specialisering på intuition   transit
2123   NE-MÅ   lustfylld individualism   radix
2123   UR/NE   distanserad debatt   radix
2124   UR i LE   kategorisk vetenskap
2124   NE/SA   svek av allianser   radix
2126   UR/UR   självmotsägande debatt   radix
2128   UR/MA   folkligt ifrågasättande   radix
2128   PL/VE   försörjningskriser   radix
2130   UR i JU   systematisk vetenskap
2131   H5-UR mill-h   självinsikt (11 juni)
2132   PL i TV   lättsinnig politik
2132   NE-SA   mani på att irritera   transit
2134   NE-VE   kreativitet   radix
2135   NE i SKY   exotisk konst
2136   UR i VÅ   dogmatisk vetenskap
2137   UR-AC   allmän förkovran   radix
2138   PL/NE   kostsamma överraskningar   transit
2139   PL/PL   kommunikationsmotsättningar   radix

2139   NE-PL   kommunikationsinnovationer   radix
2141   UR/JU   allianser ifrågasätts   radix
2143   UR i SKO   metafysisk vetenskap
2143   UR-MÅ   själviskhet uppskattas   radix
2144   UR/SA   allianser avfärdas   radix
2148   NE-ME   språkförnyelse   radix
2149   NE i ST   storslagen konst
2149   UR-VE   försörjning uppmärksammas   radix
2149   UR i SKY   nydanande vetenskap
2149   PL-SA   beslut om meningsutbyte   transit
2151   UR-PL   kommunikationsidéer   radix
2152   NE-SO   inspirerad samvaro   radix
2156   UR i ST   strukturell vetenskap
2156   UR-ME   språkliga framsteg   radix
2158   UR-SO   meningsutbyte   radix
2158   PL/ME   språkförbistring   radix
2160   VA tidsålder   beräknat fr. 1 AD
2162   PL i KR   engagerad politik
2163   NE i VA   kontemplativ konst
2163   NE-NE   inspirerat familjeliv   radix
2164   UR-NE   åsiktsutbyte   radix
2164   UR i VA   innovativ vetenskap
2165   NE-UR   personligt uppdagande   transit
2165   UR-NE-ME   Vattumannens tidsålder   transit
2166   UR-UR   insikter uppnås   radix
2166   PL-MC   maktförändring   radix

2166   PL/SO   folkförtryck   radix
2168   NE-UR   inspirerade självinsikter   radix
2169   NE-SA   manisk begrundan   transit

2170   UR-MA   fritid uppmärksammas   radix
2170   UR-SA   specialisering på idé   transit
2172   UR i FI   experimentell vetenskap
2174   NE-MA   inspirerat självförverkligande   radix
2177   NE i FI   finstämd konst
2180   UR i VÄ   initierande vetenskap
2181   PL-SA   rehabiliteringsbeslut   transit
2184   UR-JU   allianser uppmärksammas   radix
2185   PL/NE   restriktioner i privatlivet   radix
2187   UR/MÅ   själviskhet avfärdas   radix
2187   PL i LE   dominant politik
2187   UR i OX   retrospektiv vetenskap
2188   UR-SA   plikter uppmärksammas   radix
2192   NE i VÄ   expressiv konst
2193   UR/VE   välfärd ifrågasätts   radix
2193   PL/UR   indoktrinering   radix
2194   UR i TV   spekulativ vetenskap
2195   UR/PL   anpassning undersöks   radix
2200   NE-JU   fantasifullt samarbete   radix
2200   UR/ME   elitistisk debatt   radix
2200   VE-åldern   välstånd
2201   PL/MA   revolt   radix

2201   UR i KR   engagerad vetenskap
2202   UR/SO   överhetsfasoner   radix
2202   UR-MC   ledarskapsinsikter   radix
2205   PL i JU   revisionistisk politik
2205   NE i OX   traditionell konst
2205   NE/MÅ   lockande allianser   radix
2206   NE-SA   udda allianser   radix
2207   UR/NE   distanserad debatt   radix
2208   UR i LE   kategorisk vetenskap
2209   UR/UR   självmotsägande debatt   radix
2212   UR/MA   folkligt ifrågasättande   radix
2213   UR-SA   specialisering på självkritik   transit
2214   UR i JU   systematisk vetenskap
2215   NE/VE   världsfrånvändhet   radix
2218   NE i TV   lättsam konst
2220   PL i VÅ   traktatpolitik
2220   NE/PL   kommunikationskomplikationer   radix
2220   UR i VÅ   dogmatisk vetenskap
2221   PL-UR   etisk ideologi   transit
2221   UR-AC   allmän förkovran   radix
2222   PL-AC   attitydförändring   radix
2224   UR/JU   allianser ifrågasätts   radix
2227   UR i SKO   metafysisk vetenskap
2227   UR-MÅ   själviskhet uppskattas   radix
2228   UR/SA   allianser avfärdas   radix
2228   PL/JU   individualism   radix
2229   NE/ME   språkförbistring   radix
2232   UR-VE   försörjning uppmärksammas   radix
2232   NE-MC   förivrat ledarskap   radix
2232   PL i SKO   hotfull politik
2232   NE i KR   känslosam konst
2233   NE/SO   orealistiskt ledarskap   radix
2233   UR i SKY   nydanande vetenskap
2233   PL-MÅ   själviskhet   radix
2234   PL/SA   alliansuppbrott   radix
2235   UR-PL   kommunikationsidéer   radix

2240   UR i ST   strukturell vetenskap
2240   UR-ME   språkliga framsteg   radix
2242   PL-VE   oberoende   radix
2242   UR-SO   meningsutbyte   radix
2243   NE/NE   styrda visioner   radix
2243   PL i SKY   upprorisk politik
2245   NE i LE   egensinnig konst
2246   PL-PL   kommunikationsomvälvning   radix
2247   UR-NE   åsiktsutbyte   radix
2248   UR i VA   innovativ vetenskap
2248   NE/UR   gäckande ledarskapsvisioner   radix
2250   UR-UR   insikter uppnås   radix
2253   UR-MA   fritid uppmärksammas   radix
2254   NE/MA   ledarskapets alienation   radix
2255   PL-ME   kommunikationsframsteg   radix
2256   PL i ST   tillväxtpolitik
2256   UR i FI   experimentell vetenskap
2259   NE i JU   noggrann konst
2259   PL-SO   kommunikationsomvälvning   radix
2259   PL/MC   folklig frigörelse   radix
2260   UR-SA   specialisering på aning   transit
2264   UR i VÄ   initierande vetenskap
2268   UR-JU   allianser uppmärksammas   radix
2271   UR i OX   retrospektiv vetenskap
2271   PL-NE   förvandlat familjeliv   radix
2271   UR/MÅ   själviskhet avfärdas   radix
2272   UR-SA   plikter uppmärksammas   radix
2272   PL i VA   ideologisk politik
2273   NE i VÅ   symmetrisk konst
2274   NE-AC   fantasifull attityd   radix
2277   UR/VE   välfärd ifrågasätts   radix
2278   UR i TV   spekulativ vetenskap
2278   PL-UR   folkliga omvälvande insikter   radix
2279   UR/PL   anpassning undersöks   radix
2281   NE/JU   inspirerad individualism   radix
2284   UR/ME   elitistisk debatt   radix
2285   UR i KR   engagerad vetenskap
2285   UR-MC   ledarskapsinsikter   radix
2286   UR/SO   överhetsfasoner   radix
2286   NE i SKO   mystisk konst
2286   PL-MA   folklig upproriskhet   radix
2286   NE-MÅ   lustfylld individualism   radix

2288   NE/SA   svek av allianser   radix
2291   UR/NE   distanserad debatt   radix
2291   PL i FI   uppoffringspolitik
2292   UR i LE   kategorisk vetenskap
2293   UR/UR   självmotsägande debatt   radix
2296   UR/MA   folkligt ifrågasättande   radix
2298   NE-VE   kreativitet   radix
2298   UR i JU   systematisk vetenskap
2300   NE i SKY   exotisk konst
2300   SO-åldern   privata kommunikationer
2302   NE-PL   kommunikationsinnovationer   radix

2304   UR i VÅ   dogmatisk vetenskap
2304   UR-SA   specialisering på etik   transit
2305   UR-AC   allmän förkovran   radix
2308   UR/JU   allianser ifrågasätts   radix
2311   UR i SKO   metafysisk vetenskap
2311   UR-MÅ   själviskhet uppskattas   radix
2311   UR/SA   allianser avfärdas   radix
2312   NE-ME   språkförnyelse   radix
2314   NE i ST   storslagen konst
2316   NE-SO   inspirerad samvaro   radix
2316   UR-VE   försörjning uppmärksammas   radix
2317   UR i SKY   nydanande vetenskap
2318   UR-PL   kommunikationsidéer   radix
2319   PL i VÄ   konfliktpolitik
2323   UR-ME   språkliga framsteg   radix
2324   UR i ST   strukturell vetenskap
2325   UR-SO   meningsutbyte   radix
2326   NE-NE   inspirerat familjeliv   radix
2328   NE i VA   kontemplativ konst
2331   UR-NE   åsiktsutbyte   radix
2332   UR i VA   innovativ vetenskap
2332   NE-UR   inspirerade självinsikter   radix
2334   UR-UR   insikter uppnås   radix

2335   PL-JU   förändrade allianser   radix
2337   NE-UR   analytiskt genombrott   transit
2337   UR-MA   fritid uppmärksammas   radix
2338   NE-MA   inspirerat självförverkligande   radix
2340   EQ-MA   (vårdagjämningspunkten) folklig kunskap
2340   UR i FI   experimentell vetenskap
2342   NE i FI   finstämd konst
2347   PL i OX   stagnationspolitik
2347   PL/MÅ   påtvingade allianser   radix
2348   UR i VÄ   initierande vetenskap
2350   PL-SA   krävande allianser   radix
2352   UR-JU   allianser uppmärksammas   radix
2355   UR i OX   retrospektiv vetenskap
2355   UR-SA   plikter uppmärksammas   radix
2355   UR/MÅ   själviskhet avfärdas   radix
2356   NE i VÄ   expressiv konst
2357   PL-UR   välfärdsideologi   transit
2360   UR/VE   välfärd ifrågasätts   radix
2362   UR i TV   spekulativ vetenskap
2363   UR/PL   anpassning undersöks   radix
2363   NE-JU   fantasifullt samarbete   radix
2367   UR/ME   elitistisk debatt   radix
2369   UR/SO   överhetsfasoner   radix
2369   NE i OX   traditionell konst
2369   UR i KR   engagerad vetenskap
2369   NE/MÅ   lockande allianser   radix
2369   UR-MC   ledarskapsinsikter   radix
2370   NE-SA   udda allianser   radix
2372   PL/VE   försörjningskriser   radix
2374   UR/NE   distanserad debatt   radix
2376   UR i LE   kategorisk vetenskap
2377   UR/UR   självmotsägande debatt   radix
2379   NE/VE   världsfrånvändhet   radix
2379   PL i TV   lättsinnig politik
2380   UR/MA   folkligt ifrågasättande   radix
2382   NE i TV   lättsam konst
2382   UR i JU   systematisk vetenskap
2383   PL/PL   kommunikationsmotsättningar   radix
2384   PL-NE   nydaning inom kommunikation   transit

2384   NE/PL   kommunikationskomplikationer   radix
2388   UR i VÅ   dogmatisk vetenskap
2389   UR-AC   allmän förkovran   radix
2392   UR/JU   allianser ifrågasätts   radix
2393   NE/ME   språkförbistring   radix
2394   UR-MÅ   själviskhet uppskattas   radix
2395   UR/SA   allianser avfärdas   radix
2395   UR i SKO   metafysisk vetenskap
2396   NE-MC   förivrat ledarskap   radix
2396   NE i KR   känslosam konst
2397   NE/SO   orealistiskt ledarskap   radix
2400   UR-VE   försörjning uppmärksammas   radix
2400   MA-åldern   självförverkligande
2401   UR i SKY   nydanande vetenskap
2402   UR-PL   kommunikationsidéer   radix
2403   PL/ME   språkförbistring   radix
2407   NE/NE   styrda visioner   radix
2407   UR-ME   språkliga framsteg   radix
2408   UR i ST   strukturell vetenskap
2409   NE i LE   egensinnig konst
2409   PL i KR   engagerad politik
2409   UR-SO   meningsutbyte   radix
2411   PL/SO   folkförtryck   radix
2411   PL-MC   maktförändring   radix
2412   NE/UR   gäckande ledarskapsvisioner   radix
2415   UR-NE   åsiktsutbyte   radix
2416   UR i VA   innovativ vetenskap
2418   UR-UR   insikter uppnås   radix
2418   NE/MA   ledarskapets alienation   radix
2421   UR-MA   fritid uppmärksammas   radix
2423   NE i JU   noggrann konst
2424   UR i FI   experimentell vetenskap
2431   PL/NE   restriktioner i privatlivet   radix
2432   UR i VÄ   initierande vetenskap
2434   PL i LE   dominant politik
2435   UR-JU   allianser uppmärksammas   radix
2437   NE i VÅ   symmetrisk konst
2438   UR/MÅ   själviskhet avfärdas   radix
2438   NE-AC   fantasifull attityd   radix
2439   UR-SA   plikter uppmärksammas   radix
2439   UR i OX   retrospektiv vetenskap
2439   PL/UR   indoktrinering   radix
2444   NE/JU   inspirerad individualism   radix
2444   UR/VE   välfärd ifrågasätts   radix
2446   UR/PL   anpassning undersöks   radix
2446   UR i TV   spekulativ vetenskap
2447   PL/MA   revolt   radix
2450   NE i SKO   mystisk konst
2450   NE-MÅ   lustfylld individualism   radix
2451   UR/ME   elitistisk debatt   radix
2452   PL i JU   revisionistisk politik
2452   NE/SA   svek av allianser   radix
2453   UR i KR   engagerad vetenskap
2453   UR-MC   ledarskapsinsikter   radix
2453   UR/SO   överhetsfasoner   radix
2458   UR/NE   distanserad debatt   radix
2460   UR i LE   kategorisk vetenskap
2461   UR/UR   självmotsägande debatt   radix
2461   NE-VE   kreativitet   radix
2463   UR/MA   folkligt ifrågasättande   radix
2464   NE i SKY   exotisk konst
2466   UR i JU   systematisk vetenskap
2466   NE-PL   kommunikationsinnovationer   radix
2467   PL i VÅ   traktatpolitik
2468   PL-AC   attitydförändring   radix
2472   UR i VÅ   dogmatisk vetenskap
2473   UR-AC   allmän förkovran   radix
2474   PL/JU   individualism   radix
2476   NE-ME   språkförnyelse   radix
2476   UR/JU   allianser ifrågasätts   radix
2477   PL-UR   kuvande ideologi   transit
2478   NE i ST   storslagen konst
2478   UR-MÅ   själviskhet uppskattas   radix
2479   UR i SKO   metafysisk vetenskap
2479   PL i SKO   hotfull politik
2479   PL-MÅ   själviskhet   radix
2479   UR/SA   allianser avfärdas   radix
2479   H7-JU mill-h   utökade allianser
2480   NE-SO   inspirerad samvaro   radix
2480   PL/SA   alliansuppbrott   radix
2484   UR-VE   försörjning uppmärksammas   radix
2485   UR i SKY   nydanande vetenskap
2486   UR-PL   kommunikationsidéer   radix
2488   PL-VE   oberoende   radix
2490   PL i SKY   upprorisk politik
2490   NE-NE   inspirerat familjeliv   radix
2491   UR-ME   språkliga framsteg   radix
2492   UR i ST   strukturell vetenskap
2492   NE i VA   kontemplativ konst
2493   UR-SO   meningsutbyte   radix
2493   PL-PL   kommunikationsomvälvning   radix
2496   NE-UR   inspirerade självinsikter   radix

2498   UR-NE   åsiktsutbyte   radix
2500   JU -åldern   utökade allianser
2500   UR i VA   innovativ vetenskap
2501   NE-MA   inspirerat självförverkligande   radix
2501   PL-ME   kommunikationsframsteg   radix
2501   UR-UR   insikter uppnås   radix
2503   PL i ST   tillväxtpolitik
2504   UR-MA   fritid uppmärksammas   radix
2505   PL/MC   folklig frigörelse   radix
2505   PL-SO   kommunikationsomvälvning   radix
2506   NE i FI   finstämd konst
2508   UR i FI   experimentell vetenskap
2509   NE-UR   översvallande övertygelse   transit
2516   UR i VÄ   initierande vetenskap
2517   PL-NE   förvandlat familjeliv   radix
2519   PL i VA   ideologisk politik
2519   UR-JU   allianser uppmärksammas   radix
2521   NE i VÄ   expressiv konst
2522   UR/MÅ   själviskhet avfärdas   radix
2523   UR-SA   plikter uppmärksammas   radix
2523   UR i OX   retrospektiv vetenskap
2524   PL-UR   folkliga omvälvande insikter   radix
2527   NE-JU   fantasifullt samarbete   radix
2528   UR/VE   välfärd ifrågasätts   radix
2530   UR/PL   anpassning undersöks   radix
2530   UR i TV   spekulativ vetenskap
2532   PL-MA   folklig upproriskhet   radix
2532   NE/MÅ   lockande allianser   radix
2534   NE i OX   traditionell konst
2534   NE-SA   udda allianser   radix
2535   UR/ME   elitistisk debatt   radix
2537   UR i KR   engagerad vetenskap
2537   UR/SO   överhetsfasoner   radix
2537   UR-MC   ledarskapsinsikter   radix
2539   PL i FI   uppoffringspolitik
2542   UR/NE   distanserad debatt   radix
2543   NE/VE   världsfrånvändhet   radix
2544   UR/UR   självmotsägande debatt   radix
2544   UR i LE   kategorisk vetenskap
2547   UR/MA   folkligt ifrågasättande   radix
2547   NE i TV   lättsam konst
2548   NE/PL   kommunikationskomplikationer   radix
2550   UR i JU   systematisk vetenskap
2556   UR-AC   allmän förkovran   radix
2556   UR i VÅ   dogmatisk vetenskap
2556   NE/ME   språkförbistring   radix
2557   H5-MA mill-h   personlig integritet (10 november)
2559   UR/JU   allianser ifrågasätts   radix
2560   NE-MC   förivrat ledarskap   radix
2560   NE/SO   orealistiskt ledarskap   radix
2561   NE i KR   känslosam konst
2562   UR-MÅ   själviskhet uppskattas   radix
2563   UR/SA   allianser avfärdas   radix
2563   UR i SKO   metafysisk vetenskap
2566   PL i VÄ   konfliktpolitik
2567   UR-VE   försörjning uppmärksammas   radix
2569   UR i SKY   nydanande vetenskap
2570   UR-PL   kommunikationsidéer   radix
2571   NE/NE   styrda visioner   radix

2574   NE i LE   egensinnig konst
2574   UR-ME   språkliga framsteg   radix
2576   NE/UR   gäckande ledarskapsvisioner   radix
2576   UR i ST   strukturell vetenskap
2577   UR-SO   meningsutbyte   radix
2580   PL-JU   förändrade allianser   radix
2582   UR-NE   åsiktsutbyte   radix
2582   NE/MA   ledarskapets alienation   radix
2584   UR i VA   innovativ vetenskap
2585   UR-UR   insikter uppnås   radix
2588   NE i JU   noggrann konst
2588   UR-MA   fritid uppmärksammas   radix
2592   UR i FI   experimentell vetenskap
2592   PL/MÅ   påtvingade allianser   radix
2595   PL i OX   stagnationspolitik
2595   PL-SA   krävande allianser   radix
2600   SA -åldern   allvarliga allianser

2600   UR i VÄ   initierande vetenskap
2602   NE-AC   fantasifull attityd   radix
2602   NE i VÅ   symmetrisk konst
2603   UR-JU   allianser uppmärksammas   radix
2606   UR/MÅ   själviskhet avfärdas   radix
2606   UR-SA   plikter uppmärksammas   radix
2607   UR i OX   retrospektiv vetenskap
2608   NE/JU   inspirerad individualism   radix
2610   PL-UR   vardaglig ideologi   transit
2611   UR/VE   välfärd ifrågasätts   radix
2614   NE-MÅ   lustfylld individualism   radix
2614   UR/PL   anpassning undersöks   radix
2614   UR i TV   spekulativ vetenskap
2615   NE/SA   svek av allianser   radix
2615   NE i SKO   mystisk konst
2616   PL/VE   försörjningskriser   radix
2619   UR/ME   elitistisk debatt   radix
2620   UR-MC   ledarskapsinsikter   radix
2621   UR/SO   överhetsfasoner   radix
2621   UR i KR   engagerad vetenskap
2625   NE-VE   kreativitet   radix
2626   UR/NE   distanserad debatt   radix
2627   PL i TV   lättsinnig politik
2628   PL/PL   kommunikationsmotsättningar   radix
2628   UR/UR   självmotsägande debatt   radix

2628   UR i LE   kategorisk vetenskap
2629   NE i SKY   exotisk konst
2630   NE-PL   kommunikationsinnovationer   radix
2631   UR/MA   folkligt ifrågasättande   radix
2632   PL/NE   språkförbistring   transit
2633   Husteckenskiftet Förändrade livsmiljöer

2634   UR i JU   systematisk vetenskap
2639   NE-ME   språkförnyelse   radix
2640   UR i VÅ   dogmatisk vetenskap
2640   UR-AC   allmän förkovran   radix
2643   NE-SO   inspirerad samvaro   radix
2643   UR/JU   allianser ifrågasätts   radix
2643   NE i ST   storslagen konst
2646   UR/SA   allianser avfärdas   radix
2646   UR-MÅ   själviskhet uppskattas   radix
2647   UR i SKO   metafysisk vetenskap
2648   PL/ME   språkförbistring   radix
2651   UR-VE   försörjning uppmärksammas   radix
2653   UR-PL   kommunikationsidéer   radix
2653   UR i SKY   nydanande vetenskap
2654   NE-NE   inspirerat familjeliv   radix
2656   PL/SO   folkförtryck   radix
2656   PL-MC   maktförändring   radix
2657   NE i VA   kontemplativ konst
2657   PL i KR   engagerad politik
2658   UR-ME   språkliga framsteg   radix
2659   NE-UR   inspirerade självinsikter   radix
2660   UR-SO   meningsutbyte   radix
2660   UR i ST   strukturell vetenskap
2665   NE-MA   inspirerat självförverkligande   radix
2666   UR-NE   åsiktsutbyte   radix
2668   UR i VA   innovativ vetenskap
2669   UR-UR   insikter uppnås   radix
2671   NE i FI   finstämd konst
2672   UR-MA   fritid uppmärksammas   radix
2675   H3-ME mill-h   språkförnyelse
2676   PL/NE   restriktioner i privatlivet   radix
2676   UR i FI   experimentell vetenskap
2681   NE-UR   uppflammande hängivenhet   transit
2682   PL i LE   dominant politik
2684   UR i VÄ   initierande vetenskap
2685   PL/UR   indoktrinering   radix
2686   UR-JU   allianser uppmärksammas   radix
2686   NE i VÄ   expressiv konst
2689   UR/MÅ   själviskhet avfärdas   radix
2690   UR-SA   plikter uppmärksammas   radix
2691   NE-JU   fantasifullt samarbete   radix
2691   UR i OX   retrospektiv vetenskap
2693   PL/MA   revolt   radix
2695   UR/VE   välfärd ifrågasätts   radix
2696   NE/MÅ   lockande allianser   radix
2698   NE-SA   udda allianser   radix
2698   UR i TV   spekulativ vetenskap
2698   UR/PL   anpassning undersöks   radix
2699   NE i OX   traditionell konst
2700   UR -åldern   självinsikt
2700   PL i JU   revisionistisk politik
2702   UR/ME   elitistisk debatt   radix
2704   UR/SO   överhetsfasoner   radix
2704   UR-MC   ledarskapsinsikter   radix
2705   UR i KR   engagerad vetenskap
2707   NE/VE   världsfrånvändhet   radix
2709   UR/NE   distanserad debatt   radix
2711   NE/PL   kommunikationskomplikationer   radix
2712   UR/UR   självmotsägande debatt   radix
2712   NE i TV   lättsam konst
2712   UR i LE   kategorisk vetenskap
2715   PL i VÅ   traktatpolitik
2715   UR/MA   folkligt ifrågasättande   radix
2715   PL-AC   attitydförändring   radix
2718   UR i JU   systematisk vetenskap
2720   NE/ME   språkförbistring   radix
2721   PL/JU   individualism   radix
2724   UR i VÅ   dogmatisk vetenskap
2724   UR-AC   allmän förkovran   radix
2724   NE/SO   orealistiskt ledarskap   radix
2724   NE-MC   förivrat ledarskap   radix
2726   PL-MÅ   själviskhet   radix
2726   NE i KR   känslosam konst
2727   UR/JU   allianser ifrågasätts   radix
2727   PL i SKO   hotfull politik
2727   PL/SA   alliansuppbrott   radix
2729   UR-MÅ   själviskhet uppskattas   radix
2730   UR/SA   allianser avfärdas   radix
2731   UR i SKO   metafysisk vetenskap
2734   PL-UR   manipulativ ideologi   transit
2735   NE/NE   styrda visioner   radix

2735   UR-VE   försörjning uppmärksammas   radix
2735   PL-VE   oberoende   radix
2737   UR i SKY   nydanande vetenskap
2737   UR-PL   kommunikationsidéer   radix
2738   PL i SKY   upprorisk politik
2739   NE i LE   egensinnig konst
2740   NE/UR   gäckande ledarskapsvisioner   radix
2740   PL-PL   kommunikationsomvälvning   radix
2742   UR-ME   språkliga framsteg   radix
2743   H4-NE mill-h   inspirerat familjeliv
2744   UR-SO   meningsutbyte   radix
2744   UR i ST   strukturell vetenskap
2746   NE/MA   ledarskapets alienation   radix
2748   PL-ME   kommunikationsframsteg   radix
2750   UR-NE   åsiktsutbyte   radix
2751   PL i ST   tillväxtpolitik
2752   PL-SO   kommunikationsomvälvning   radix
2752   PL/MC   folklig frigörelse   radix
2752   UR i VA   innovativ vetenskap
2752   UR-UR   insikter uppnås   radix
2753   NE i JU   noggrann konst
2755   UR-MA   fritid uppmärksammas   radix
2760   UR i FI   experimentell vetenskap
2764   PL-NE   förvandlat familjeliv   radix
2765   NE-AC   fantasifull attityd   radix

2767   NE i VÅ   symmetrisk konst
2767   PL i VA   ideologisk politik
2768   UR i VÄ   initierande vetenskap
2770   UR-JU   allianser uppmärksammas   radix
2770   PL-UR   folkliga omvälvande insikter   radix
2772   NE/JU   inspirerad individualism   radix
2773   UR/MÅ   själviskhet avfärdas   radix
2774   UR-SA   plikter uppmärksammas   radix
2775   UR i OX   retrospektiv vetenskap
2778   NE-MÅ   lustfylld individualism   radix
2778   PL-MA   folklig upproriskhet   radix

2779   NE/SA   svek av allianser   radix
2779   UR/VE   välfärd ifrågasätts   radix
2780   NE i SKO   mystisk konst
2781   UR/PL   anpassning undersöks   radix
2782   UR i TV   spekulativ vetenskap
2786   UR/ME   elitistisk debatt   radix
2787   PL i FI   uppoffringspolitik
2788   UR-MC   ledarskapsinsikter   radix
2788   UR/SO   överhetsfasoner   radix
2789   NE-VE   kreativitet   radix
2789   UR i KR   engagerad vetenskap
2793   UR/NE   distanserad debatt   radix
2794   NE-PL   kommunikationsinnovationer   radix
2794   NE i SKY   exotisk konst
2796   UR i LE   kategorisk vetenskap
2796   UR/UR   självmotsägande debatt   radix
2798   UR/MA   folkligt ifrågasättande   radix
2800   NE -åldern   inspirerat familjeliv
2802   UR i JU   systematisk vetenskap
2803   NE-ME   språkförnyelse   radix
2806   H10-MK mill-h ledarskapets distansering
2807   NE-SO   inspirerad samvaro   radix
2808   UR i VÅ   dogmatisk vetenskap
2808   UR-AC   allmän förkovran   radix
2808   NE i ST   storslagen konst
2811   UR/JU   allianser ifrågasätts   radix
2813   UR-MÅ   själviskhet uppskattas   radix
2814   UR/SA   allianser avfärdas   radix
2814   PL i VÄ   konfliktpolitik
2815   UR i SKO   metafysisk vetenskap
2818   UR-VE   försörjning uppmärksammas   radix
2818   NE-NE   inspirerat familjeliv   radix
2821   UR i SKY   nydanande vetenskap
2821   UR-PL   kommunikationsidéer   radix
2822   NE i VA   kontemplativ konst
2823   NE-UR   inspirerade självinsikter   radix
2824   PL-JU   förändrade allianser   radix
2826   UR-ME   språkliga framsteg   radix
2828   UR i ST   strukturell vetenskap
2828   UR-SO   meningsutbyte   radix
2829   NE-MA   inspirerat självförverkligande   radix
2833   UR-NE   åsiktsutbyte   radix
2836   NE i FI   finstämd konst
2836   PL/MÅ   påtvingade allianser   radix
2836   UR i VA   innovativ vetenskap
2836   UR-UR   insikter uppnås   radix
2839   PL-SA   krävande allianser   radix

2839   UR-MA   fritid uppmärksammas   radix
2843   PL i OX   stagnationspolitik
2844   UR i FI   experimentell vetenskap
2851   NE i VÄ   expressiv konst
2852   UR i VÄ   initierande vetenskap
2853   NE-UR   genombrott för integriteten   transit
2854   UR-JU   allianser uppmärksammas   radix
2855   NE-JU   fantasifullt samarbete   radix
2857   UR/MÅ   själviskhet avfärdas   radix
2857   UR-SA   plikter uppmärksammas   radix
2859   UR i OX   retrospektiv vetenskap
2860   NE/MÅ   lockande allianser   radix
2861   PL/VE   försörjningskriser   radix
2862   NE-SA   udda allianser   radix
2863   PL-UR   förhandlingsideologi   transit
2863   UR/VE   välfärd ifrågasätts   radix
2864   NE i OX   traditionell konst
2865   UR/PL   anpassning undersöks   radix
2866   UR i TV   spekulativ vetenskap
2870   UR/ME   elitistisk debatt   radix
2871   NE/VE   världsfrånvändhet   radix
2872   UR/SO   överhetsfasoner   radix
2872   UR-MC   ledarskapsinsikter   radix
2872   PL/PL   kommunikationsmotsättningar   radix

2873   UR i KR   engagerad vetenskap
2875   NE/PL   kommunikationskomplikationer   radix
2875   PL i TV   lättsinnig politik
2877   PL-NE   nydaning inom kommunikation   transit
2877   UR/NE   distanserad debatt   radix
2877   NE i TV   lättsam konst
2879   UR/UR   självmotsägande debatt   radix
2880   UR i LE   kategorisk vetenskap
2880   VA tidsålder   andra dekaden
2882   UR/MA   folkligt ifrågasättande   radix
2884   NE/ME   språkförbistring   radix
2886   UR i JU   systematisk vetenskap
2888   NE-MC   förivrat ledarskap   radix
2888   NE/SO   orealistiskt ledarskap   radix
2891   UR-AC   allmän förkovran   radix
2891   NE i KR   känslosam konst
2892   UR i VÅ   dogmatisk vetenskap
2893   PL/ME   språkförbistring   radix
2894   UR/JU   allianser ifrågasätts   radix
2897   UR-MÅ   själviskhet uppskattas   radix
2898   UR/SA   allianser avfärdas   radix
2898   NE/NE   styrda visioner   radix
2899   UR i SKO   metafysisk vetenskap
2900   PL -åldern   kommunikationsgenombrott
2901   PL/SO   folkförtryck   radix
2901   PL-MC   maktförändring   radix
2902   UR-VE   försörjning uppmärksammas   radix
2904   NE i LE   egensinnig konst
2904   NE/UR   gäckande ledarskapsvisioner   radix
2905   UR i SKY   nydanande vetenskap
2905   UR-PL   kommunikationsidéer   radix
2905   PL i KR   engagerad politik
2909   UR-ME   språkliga framsteg   radix
2909   NE/MA   ledarskapets alienation   radix
2911   UR-SO   meningsutbyte   radix
2912   UR i ST   strukturell vetenskap
2917   UR-NE   åsiktsutbyte   radix
2918   NE i JU   noggrann konst
2920   UR-UR   insikter uppnås   radix
2920   UR i VA   innovativ vetenskap
2922   PL/NE   restriktioner i privatlivet   radix
2923   UR-MA   fritid uppmärksammas   radix
2928   UR i FI   experimentell vetenskap
2929   NE-AC   fantasifull attityd   radix
2930   PL i LE   dominant politik
2931   PL/UR   indoktrinering   radix
2932   NE i VÅ   symmetrisk konst
2936   UR i VÄ   initierande vetenskap
2936   NE/JU   inspirerad individualism   radix
2937   UR-JU   allianser uppmärksammas   radix
2939   PL/MA   revolt   radix
2940   UR/MÅ   själviskhet avfärdas   radix
2941   UR-SA   plikter uppmärksammas   radix
2941   NE-MÅ   lustfylld individualism   radix
2943   UR i OX   retrospektiv vetenskap
2943   NE/SA   svek av allianser   radix
2943   H9-MC mill-h   despotiskt ledarskap
2945   NE i SKO   mystisk konst
2946   UR/VE   välfärd ifrågasätts   radix
2948   PL i JU   revisionistisk politik
2949   UR/PL   anpassning undersöks   radix
2950   UR i TV   spekulativ vetenskap
2953   NE-VE   kreativitet   radix
2953   UR/ME   elitistisk debatt   radix
2955   UR-MC   ledarskapsinsikter   radix
2955   UR/SO   överhetsfasoner   radix
2957   UR i KR   engagerad vetenskap
2958   NE-PL   kommunikationsinnovationer   radix
2959   NE i SKY   exotisk konst
2961   UR/NE   distanserad debatt   radix
2962   PL-AC   attitydförändring   radix
2963   UR/UR   självmotsägande debatt   radix

2963   PL i VÅ   traktatpolitik
2964   UR i LE   kategorisk vetenskap
2966   H3-SO mill-h   kommunikativ anda
2966   UR/MA   folkligt ifrågasättande   radix
2967   NE-ME   språkförnyelse   radix
2968   PL/JU   individualism   radix
2970   UR i JU   systematisk vetenskap
2971   NE-SO   inspirerad samvaro   radix
2973   PL-MÅ   själviskhet   radix
2973   NE i ST   storslagen konst
2974   PL/SA   alliansuppbrott   radix
2975   PL i SKO   hotfull politik
2975   UR-AC   allmän förkovran   radix
2976   UR i VÅ   dogmatisk vetenskap
2978   UR/JU   allianser ifrågasätts   radix
2981   UR/SA   allianser avfärdas   radix
2981   UR-MÅ   själviskhet uppskattas   radix
2982   PL-VE   oberoende   radix
2982   NE-NE   inspirerat familjeliv   radix
2983   UR i SKO   metafysisk vetenskap
2984   H7-SA mill-h   allvarliga allianser
2986   UR-VE   försörjning uppmärksammas   radix
2986   PL i SKY   upprorisk politik
2987   NE i VA   kontemplativ konst
2987   NE-UR   inspirerade självinsikter   radix
2987   PL-PL   kommunikationsomvälvning   radix
2988   UR-PL   kommunikationsidéer   radix

2989   UR i SKY   nydanande vetenskap
2991   PL-UR   förändringsideologi   transit
2993   NE-MA   inspirerat självförverkligande   radix
2993   UR-ME   språkliga framsteg   radix
2995   PL-ME   kommunikationsframsteg   radix
2995   UR-SO   meningsutbyte   radix
2996   UR i ST   strukturell vetenskap
2999   PL-SO   kommunikationsomvälvning   radix
2999   PL i ST   tillväxtpolitik
2999   PL/MC   folklig frigörelse   radix© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011